مراحل افزایش سرمایه در بورس


پس از برگزاری مجمع فوق العاده مقدار دقیق افزایش سرمایه در بورس و ارزش هر سهم تعیین و در سایت کدال شرکت به سهامداران اعلام شده ، همچنین این مقدار در اداره ثبت شرکت ها به عنوان مقدار جدید سرمایه شرکت ثبت خواهد شد.

افزایش سرمایه در بورس

افزایش سرمایه شرکت ها از چهار روش سود انباشته ، آورده نقدی ، روش صرف سهام و تجدید ارزیابی دارایی ها صورت می گیرد . شرکت با توجه به شرایط خود تصمیم به انتخاب هر کدام از این روش ها جهت افزایش سرمایه می گیرند ، پس از تعیین روش و سپری کردن مراحل مربوطه این افزایش سرمایه در بورس صورت می گیرد .

برای مشاوره افزایش سرمایه در بورس

برای مشاوره افزایش سرمایه در بورس

عناوین اصلی این مقاله

هر شرکت هنگام ثبت در سازمان ثبت شرکت ها مبلغی را به عنوان سرمایه شرکت که از طرف سهامداران اصلی آن تامین شده است ثبت می کند . مقدار این سرمایه در طول فعالیت شرکت ثابت بوده و با دارایی شرکت که ممکن است در طی زمان تغییر کند متفاوت می باشد .

اما شرکت ها ممکن است به دلایلی مانند گسترش زیر ساخت ها ، تامین مالی پروژه های در دست اجرا ، توسعه شرکت ، بهبود ساختار مالی ، حفظ قدرت رقابت پذیری و دلایلی از این دست اقدام به افزایش سرمایه کنند . این افزایش سرمایه شرکت های بورسی از روش های مختلفی صورت می گیرد که هر شرکت با توجه به شرایط موجود یکی از این روش ها را انتخاب می کند .

پس از تایید طرح افزایش سرمایه در بورس توسط هیئت مدیره شرکت لازم است تا این طرح به تایید حسابرس و سازمان بورس نیز برسد ، با طی کردن تمامی مراحل مربوطه در نهایت این مقدار افزایش سرمایه شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به عنوان سرمایه جدید شرکت مورد نظر ثبت خواهد گشت . در ادامه به ارائه مطالبی در رابطه با روش های افزایش سرمایه شرکت و مراحل انجام آن پرداخته شده است .

افزایش سرمایه در بورس چیست ؟

تمامی شرکت های فعال در بازار سرمایه در بازه های زمانی از فعالیت خود به دلایل مختلفی از جمله تامین منابع مالی طرح های توسعه ای خود ، حفظ یا افزایش قدرت رقابت پذیری شرکت ، بهبود ساختار مالی شرکت و دلایلی از این دست اقدام به افزایش سرمایه کند .

افزایش سرمایه شرکت ها از چهار روش صورت می گیرد که عبارتند از افزایش سرمایه از محل سود انباشته ، از محل آورده نقدی ، از روش تجدید ارزیابی دارایی ها ، از روش صرف سهام . هر کدام از این روش ها ویژگی های خاص خود را داشته و در شرایط مختلف از آنها استفاده می شود .

شرکت ها با توجه به شرایط و موقعیت خود یکی از روش های ذکر شده را برای افزایش سرمایه در بورس انتخاب می کنند .

مراحل افزایش سرمایه

هر شرکت در هنگام ثبت در اداره ثبت شرکت ها مبلغی را به عنوان سرمایه شرکت که توسط سهامداران آن تامین شده است تعیین می کند . این مقدار ربطی به دارایی هایی که ممکن است در طول فعالیت خود بدست مراحل افزایش سرمایه در بورس بیاورد نداشته و مقدار آن ثابت است ، اما برای افزایش سرمایه شرکت مراحلی باید طی شود که عبارتند از :

ابتدا هیئت مدیره و سهامداران شرکت با توجه به شرایط شرکت در طی جلسه ای لزوم افزایش سرمایه را مطرح و تایید می کنند .

پس از تایید هیئت مدیره طرح مورد نظر در اختیار حسابرس شرکت قرار می گیرد ، حسابرس پس از بررسی آن در صورتی که ایرادی وارد نباشد همه یا بخشی از آن را تایید می کند . لازم به ذکر است که حسابرس مجاز به رد کردن همه یا قسمتی از طرح پیشنهادی می باشد .

بعد از تایید حسابرس هیئت مدیره مدارک و مستندات طرح پیشنهادی خود را در اختیار سازمان بورس و اداره ثبت شرکت ها قرار می دهد که سازمان بورس نیز بعد از بررسی طرح در صورت فراهم بودن تمامی شرایط همه یا قسمتی از طرح پیشنهادی را تایید و مجوز لازم را صادر می کند .

پس از دریافت مجوز های لازم اعلامیه افزایش سرمایه شرکت در روزنامه کثیرالانتشار مربوط به آن و همچنین سایت کدال جهت اطلاع رسانی به سهامداران قرارا داده می شود . همچنین تاریخی برای برگزاری مجمع فوق العاده افزایش سرمایه شرکت اعلام شده و آگهی جهت دعوت تمامی سهامداران به شرکت در این مجمع نیز منتشر می شود .

تمامی افرادی که حتی یک روز قبل از برگزاری مجمع فوق العاده سهام شرکت را خریداری کنند ، افزایش سرمایه شرکت به آنها تعلق خواهد گرفت .

پس از برگزاری مجمع فوق العاده مقدار دقیق افزایش سرمایه در بورس و ارزش هر سهم تعیین و در سایت کدال شرکت به سهامداران اعلام شده ، همچنین این مقدار در اداره ثبت شرکت ها به عنوان مقدار جدید سرمایه شرکت ثبت خواهد شد.

انواع افزایش سرمایه شرکت ها

روش های مختلفی برای افزایش سرمایه شرکت ها در بازار بورس وجود دارد که هر کدام از آنها ویژگی های خاص خود را داشته و در شرایط متفاوتی استفاده می شوند . شرکت ها با توجه به وضعیت خود اقدام به افزایش سرمایه در بورس به یکی از روش های زیر می کنند :

افزایش سرمایه از محال سود انباشته :

تمامی شرکت ها هر ساله پس از تعیین مقدار سود خود و تقسیم آن بین سهامداران ، طبق قانون تجارت موظف هستند تا مقداری از سود خود را در حسابی تحت عنوان سود انباشته در صورت مالی شرکت نگهداری و ثبت می کنند . در صورتی که مقدار سود انباشه یک شرکت در حد مطلوبی باشد آنگاه شرکت مورد نظر اقدام به افزایش سرمایه از طریق این سود می کند .

در واقع می توان گفت در این روش هیچگونه جریان نقدی جدیدی وارد شرکت نمی شود ، از این رو سهامداران هیچ پرداختی بابت این افزایش سرمایه نخواهند داشت به همین دلیل سهامی که از این طریق به آنها تعلق می گیرد با عنوان سهام جایزه شناخته می شود .

همچنین در این روش درصد مالکیت سهامداران در شرکت تغییر نمی کند چرا که به همان میزان که سرمایه شرکت افزایش می یابد سهام به سهامداران تعلق می گیرد و به این دلیل که سهامداران مبلغی بابت این سهام ها پرداخت نکرده اند هیچ سهم اضافه ای به آنها تعلق نمی گیرد .

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی :

در این روش شرکت اقدام به افزایش سرمایه در بورس از محل آورده های سهامداران فعلی شرکت می کند و از آنجایی که این تامین سرمایه از منابع داخلی شرکت نبوده و از طریق سهامداران انجام شده در نتیجه شرکت قبل از عرضه اولیه سهام جدید به بازار بورس سهامی تحت عنوان حق تقدم سهام در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد .

حق تقدم سهام این اجازه را به سهامداران می دهد تا در صورت تمایل متناسب با میزان سهمی که در شرکت دارند بتوانند از سهام جدید با قیمت اسمی آن خریداری کنند تا از این طریق قدرت تاثیر گذاری خود در تصمیمات شرکت را همچنان حفظ کنند .

افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی های شرکت :

با توجه به اینکه ارزش دارایی های ثابت مشهود شرکت مانند زمین ، ساختمان ، ماشین آلات و تجهیزات و . در طول زمان تغییر کرده و افزایش می یابد اما این تغییر در حساب های حسابداری آنها ثبت نمی شود . در پایان هر دوره مالی شرکت ها اقدام به ارزیابی دارایی ها کرده تا قیمت آنها را در ترازنامه خود بروز رسانی کند .

پس از بروز رسانی ارزش دارایی ها و با توجه به عدم تغییر در مقدار بدهی ها ، به منظور برقراری تساوی در ترازنامه دارایی اضافه را به حساب سرمایه خود انتقال می دهند و از این طریق افزایش سرمایه برای شرکت حاصل می شود . در این نوع افزایش سرمایه نیز مانند افزایش سرمایه از محل سود انباشته هیج نقدینگی جدیدی وارد شرکت نشده و تنها یک عملیات حسابداری در تراز نامه شرکت صورت گرفته و دارایی سهامداران تغییری نمی کند .

برای مثال فرض کنید هر سهامدار تعداد 500 سهم به قیمت هر سهم 1000 تومان در دست داشته است ، پس از تجدید ارزیابی دارایی های شرکت و انتقال دارایی اضافه به حساب سرمایه شرکت تعداد سهام تعلق گرفته به هر سهامدار 1000 عدد و با قیمت 500 تومان می باشد . همانطور که مشاهده می کنید در این حالت تغییری در دارایی افراد ایجاد نخواهد شد .

افزایش سرمایه از محل صرف سهام :

در این روش شرکت سهام خود را به قیمتی بالاتر از ارزش اسمی سهام به سهامداران عرضه می کند . این روش درست مانند روش افزایش سرمایه از محل آورده نقدی بوده و در اینجا نیز شرکت حق تقدم را به سهامداران خود می دهد با این تفاوت که سهام را به قیمتی بالاتر از قیمت اسمی آن به سهامداران می فروشد و از این طریق اقدام به افزایش سرمایه مورد نظر خود می کند. اما آنچه باید هر معامله گری در نظر داشته باشد این است که حد ضرر در هر معامله ای را لحاظ کنند و دست از طمع بردارند.

در ادامه بخوانید: سود و زیان انباشته چیست

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد افزایش سرمایه شرکت ها در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید ، همچنین کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون افزایش سرمایه شرکت ها پاسخ دهند.

سوالات متداول

1- ✔️ افزایش سرمایه شرکت ها به چه معناست ؟

✔️ یعنی شرکت های فعال در بازار بورس اقدام به افزایش سرمایه خود از روش های مختلف کنند که در متن مقاله به تعریف دقیق آن پرداخته شده است

2- ✔️ مراحل انجام افزایش سرمایه به چه صورت است ؟

✔️ شرکت ها برای افزایش سرمایه خود ملزم به طی کردن مراحلی هستند که در متن مقاله به طور کامل این مراحل بیان شده است

3- ✔️ چند روش برای افزایش سرمایه شرکت ها وجود دارد ؟

✔️ چهار روش برای افزایش سرمایه وجود دارد که در متن مقاله به ارائه کامل آنها پرداخته شده است

مراحل و نحوه افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

مراحل و نحوه افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

تغییرات شرکت‌ها برای توسعه فعالیت‌ها و افزایش قدرت رقابتی، مستلزم منابع مالی جدید است. روش‌های مختلفی برای تأمین منابع مالی مورد نظر وجود دارد که افزایش سرمایه یکی از اقداماتی است که به این منظور انجام می‌شود. افزایش سرمایه در شرکت‌های سهامی خاص با صدور سهام جدید یا افزایش مبلغ اسمی سهام موجود انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا به نقل از نخستین ثبت، تصمیم‌گیری در مورد نحوه و میزان افزایش سرمایه شرکت در مجمع عمومی فوق‌العاده صورت می‌گیرد و پس از آن برای ثبت تغییرات شرکت باید به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه کنند.

شرایط افزایش سرمایه

افزایش سرمایه یکی از روش‌های ایجاد تغییرات شرکت‌های سهامی خاص است. یک‌سری شرایط و قوانین برای افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی خاص در قانون درنظر گرفته شده است.

1-نحوه توزیع حق تقدم

یکی از شرایطی که در افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی خاص وجود دارد، حق تقدم سهام‌داران قدیمی است. بدین معنی که هنگام افزایش سرمایه، سهام‌داران قدیمی دارای اولویت بالاتری برای خرید سهام هستند.

2-میزان افزایش سرمایه

برای ثبت حداقل میزان افزایش سرمایه در شرکت‌های سهامی خاص محدودیت وجود دارد که حداقل مبلغ مورد نیاز یک میلیون ریال تعیین شده است؛ اما هیچ محدودیتی برای ثبت حداکثر مقدار افزایش سرمایه وجود ندارد.

3-مالیات افزایش سرمایه

مالیات یکی از ضروریاتی است که شرکت‌ها برای ثبت افزایش سرمایه مکلف به پرداخت آن هستند. میزان مالیات در نظر گرفته شده برای شرکت‌های سهامی خاص 0005.0 یا نیم‌ درهزار تعیین شده است.

4-ثبت تغییرات شرکت

برای ثبت تغییرات شرکت پس از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و تصویب افزایش سرمایه، لازم است تا شرکت با ارسال مستندات به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت تغییرات شرکت اقدام نماید.

5-تأدیه سرمایه قبلی

یکی از ملزومات مهمی که برای افزایش سرمایه وجود دارد، تأدیه کامل سرمایه قبلی شرکت است. منظور از تأدیه سرمایه قبلی، پرداخت تمام سرمایه قبلی به حساب شرکت است.

افزایش سرمایه

مراحل افزایش سرمایه

ممکن است پس از شروع کسب و کار برای دریافت تسهیلات بانکی، شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌ها، دریافت پروژه، کسب جایگاه بهتر در رتبه‌بندی شرکت‌ها و. نیاز به افزایش سرمایه پیدا کنید. برای افزایش سرمایه شرکت باید یک‌سری مراحل را به شرح زیر طی کنید.

1-ارائه پیشنهاد افزایش سرمایه

اولین قدم برای افزایش سرمایه، ارائه و تصویب پیشنهاد افزایش سرمایه توسط هیئت‌مدیره شرکت است.

2-تأیید افزایش سرمایه توسط حسابرس

در این مرحله حسابرس شرکت، شرایط موجود را بررسی می‌کند. در صورت عدم وجود هیچ‌گونه ابهام یا اشکالی در پیشنهاد ارائه شده، همه یا بخشی از سرمایه توسط حسابرس تأیید می‌شود.

3-ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها و سازمان بورس

گام بعدی، ارسال تمامی مدارک و مستندات لازم برای افزایش سرمایه به اداره ثبت شرکت‌ها و سازمان بورس است. پس از بررسی مدارک و موافقت توسط سازمان بورس اطلاعیه‌ای در مورد مجوز افزایش سرمایه روی کدال قرار می‌گیرد.مراحل افزایش سرمایه در بورس

4-تصمیم‌گیری در مورد زمان برگزاری مجمع و قیمت سهم

پس از تأیید سازمان بورس، شرکت در مورد زمان برگزاری مجمع فوق‌العاده، قیمت سهم و سایر موارد تصمیم‌گیری می‌کند.

5-انتشار آگهی دعوت به مجمع عمومی

با انتشار آگهی دعوت به مجمع عمومی روی سایت کدال و اعلام زمان و محل برگزاری مجمع، از سهام‌داران برای شرکت در جلسه دعوت می‌شود.

6-ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها

پس از برگزاری مجمع، تغییرات مربوط به افزایش سرمایه اعلام شده و برای ثبت به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال می‌شود.

روش‌های ثبت افزایش سرمایه

روش‌های مختلفی برای تأمین نقدینگی از طریق افزایش سرمایه وجود دارد که افزایش سرمایه را به 4 دسته تقسیم‌بندی کرده‌اند:

تغییرات شرکت سهامی

1-افزایش سرمایه از طریق محل سود انباشه (سهام جایزه)

در این روش، شرکت‌ها پس از برگزاری مجمع عمومی سالیانه و مشخص‌شدن میزان درآمدها، هزینه‌ها و سود تقسیم‌شده بین سهام‌داران، تصمیم به افزایش سرمایه از محل سود انباشته می‌کنند. سود انباشته، سودی است که بین سهام‌داران و شرکا تقسیم نمی‌شود.

2-افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهام‌داران

در این روش از افزایش سرمایه، شرکت اقدام به واگذاری سهام حق تقدم می‌کند و سهام‌داران 2 ماه پس از برگزاری مجمع برای ثبت‌نام و نام‌نویسی فرصت دارند.

3-افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها

در افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، با توجه به ثابت‌بودن بدهی‌های شرکت، با بروزرسانی ارزش دارایی‌های ثابت مانند ساختمان، تجهیزات و سایر موارد سرمایه شرکت را افزایش می‌دهند.

4-افزایش سرمایه شرکت از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم

اگر شرکت سود انباشته یا اندوخته‌ای نداشته باشد، با فروش سهام خود از طریق پذیره‌نویسی و با قیمتی بالاتر از قیمت اسمی بازار، اقدام به جذب سرمایه می‌کند. سپس سرمایه به‌دست آمده از تفاوت قیمت فروش را به حساب اندوخته شرکت انتقال می‌دهد یا به‌صورت سهام جایزه دراختیار سهام‌داران قرار می‌دهد.

جمع‌بندی

ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص، یکی از دغدغه‌های صاحبان این شرکت‌ها است. مؤسسه حقوقی فروغ پاسارگاد ماندگار، بیش از یک دهه فعالیت کار خود را از سال مراحل افزایش سرمایه در بورس 1388 آغاز و با بهره‌گیری از کادری مجرب، متخصص و متعهد تحت برند "نخستین ثبت" آغاز کرد. ثبت شرکت، ثبت تغییرات شرکت، ثبت برند، ثبت طرح، ثبت اختراع، اخذ کارت بازرگانی و انجام کلیه خدمات مالیاتی ازجمله خدماتی است که توسط این شرکت در سریع‌ترین زمان ممکن و با دریافت حداقل هزینه و دستمزد به‌همراه مشاوره رایگان ارائه می‌شوند.

مراحل افزایش سرمایه شرکت‌ها در بورس

مراحل افزایش سرمایه در بورس

در این مقاله به مراحل افزایش سرمایه شرکت‌ها در بورس ایران خواهیم پرداخت و به طور کامل روال انتشار اطلاعیه‌های مرتبط با افزایش سرمایه در سایت کدال را بررسی خواهیم کرد. همان طور که احتمالا می‌دانید انواع افزایش سرمایه در بورس انجام می‌شود که هر کدام مراحل قانونی خاص خودش را دارد و از طرفی میزان افزایش سرمایه نیز در این امر تفاوت‌هایی را ایجاد می‌کند. سهامداران و سرمایه‌گذارانِ بازار سرمایه با اطلاع دقیق از مراحل افزایش سرمایه می‌توانند با آگاهی کامل و با دید بهتری نسبت به سرمایه ‌گذاری و معامله‌گری در بازار سهام اقدام کنند و تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.

مراحل افزایش سرمایه یک شرکت بورسی

هر افزایش سرمایه‌ای در بورس با پیشنهاد هیئت مدیره آن شرکت آغاز می‌شود. اینکه چرا هیئت مدیره تصمیم به افزایش سرمایه می‌گیرد و به طور کلی افزایش سرمایه چه سودی برای یک شرکت دارد بحث جداگانه‌ای است که پیشنهاد میکنم برای اطلاعات در این خصوص و همچنین آشنایی با انواع افزایش سرمایه مقاله زیر را مطالعه کنید.

مرحله اول: پیشنهاد هیئت مدیره شرکت در خصوص افزایش سرمایه

همان طور که عرض کردیم اولین باری که سهامداران و فعالین بازار سرمایه از برنامه افزایش سرمایه یک شرکت مطلع می‌شوند زمانی است که اطلاعیه‌ای با عنوان “پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه” در سایت کدال منتشر می‌شود.

این اطلاعیه احتمالا بعد از تایم معاملاتی در یک روز خاص در سایت کدال منتشر می‌شود و از اینجا داستان افزایش سرمایه آن شرکت اغاز می‌شود.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

برای دسترسی به اطلاعیه‌های هر نماد به سایت کدال مراجعه کرده و نماد مورد نظر خود را از قسمت جستجوی اطلاعیه‌ها سرچ کنید

در این اطلاعیه میزان و نوع افزایش سرمایه ذکر شده است و همچنین در پیوست اطلاعیه گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه وجود دارد که در آن دلایل شرکت برای افزایش سرمایه ذکر شده است.

تنها کسانی که به اخبار رانتی دسترسی دارند قبل از این اطلاعیه از برنامه افزایش سرمایه شرکت مطلع می‌شوند. از اینجا به بعد مراحل را به صورت خلاصه‌ وار ذکر می‌کنیم و برای اطلاع از جزئیات هر مرحله ویدئوی انتهایی مقاله را مشاهده کنید که به تفصیل و کامل مراحل انواع افزایش سرمایه را توضیح داده‌ایم.

مرحله دوم: تایید حسابرس سازمان

در مرحله دوم اطلاعیه‌ای در سایت کدال منتشر می‌شود با عنوان “اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه” که در این اطلاعیه حسابرس سازمان گزارش توجیهی شرکت در خصوص افزایش سرمایه را تایید میکند.

مرحله سوم: مجوز افرایش سرمایه

پس از تایید حسابرس، سهامداران منتظر مجوز افزایش سرمایه هستند که از سوی سازمان بورس صادر می‌شود. معمولا یک الی دو ماه پس از اطلاعیه تایید حسابرس، اطلاعیه‌ای در کدال منتشر می‌شود با عنوان “مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه” که در واقع همان مجوز افزایش سرمایه است که در این اطلاعیه مشخص می‌شود که آیا سازمان با افزایش سرمایه‌ی پیشنهادی موافقت کرده است یا خیر. گاها سازمان بورس تنها با بخشی از افزایش سرمایه موافقت می‌کند.

مرحله چهارم: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده

بعد از اعطای مجوز افزایش سرمایه از سوی سازمان یورس، اطلاعیه‌ای در کدال منتشر می‌شود با عنوان “آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده” که در این اطلاعیه از سهامداران دعوت می‌شود در مجمع عمومی فوق العاده هیئت مدیره شرکت کنند و در این مجمع در خصوص انجام افزایش سرمایه تصمیم گیری می‌شود. بعد از برگزاری این مجمع اطلاعیه‌ای در کدال منتشر می‌شود با عنوان “تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده” که در آن نتیجه تصمیمات مجمع به اطلاع سهامداران رسانده می‌شود.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب مراحل افزایش سرمایه در بورس در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس مراحل افزایش سرمایه در بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

مرحله پنجم: تعیین مهلت استفاده از حق تقدم‌ها

اگر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی باشد، اطلاعیه‌ای در کدال منتشر می‌شود که در آن مهلت استفاده از حق تقدم‌ها مشخص شده و همچنین شماره حساب شرکت برای پرداخت ارزش اسمی سهام جدید درج شده است. اگر افزایش سرمایه از نوع دیگری باشد این مرحله وجود نخواهد داشت.مراحل افزایش سرمایه در بورس

مرحله ششم: بازگشایی نماد و حق تقدم‌ها

بعد از مراحل بالا اگر افزایش سرمایه کمتر از 200 درصد باشد معمولا در کمتر از 10 روز نماد و پس از ان حق تقدم‌ها بازگشایی می‌شود و البته سهام جایزه تا یکی دو ماه قابل معامله نخواهد بود. اگر افزایش سرمایه بالای 200 درصد باشد سهم بعد از حداقل 2 ماه بازگشایی می‌شود و در عین حال سهام جایزه نیز قابل معامله است.

مرحله هفتم: ثبت افزایش سرمایه

در نهایت بسته به نوع افزایش سرمایه و قدرت اجرایی شرکت در به ثبت رساندن افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها، بعد از 2 الی 6 ماه داستان حق تقدم‌های استفاده شده و استفاده نشده به پایان می‌رسد و افزایش سرمایه ثبت می‌شود و اطلاعیه‌ی ثبت افزایش سرمایه در کدال منتشر می‌شود.

مراحل افزایش سرمایه از محل آورده نقدی

همان طور که در بالا ذکر شد مراحلی از افزایش سرمایه که مرتبط با حق تقدم‌ها می‌باشد تنها در یک نوع از افزایش سرمایه وجود دارد و آن هم افزایش سرمایه از محل آورده نقدی است.

مراحل افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها

افزایش سرمایه از محل سود انباشته و از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها دو نوع دیگر افزایش سرمایه هستند که بیشتر از سوی سهامداران مورد استقبال قرار می‌گیرند. مراحل افزایش سرمایه در این دو نوع از افزایش سرمایه مشابه است و روال کلی آن در بالا ذکر شد.

مراحل افزایش سرمایه به ترتیب اطلاعیه‌های کدال (ویدئویی)

در ویدئوی زیر با جزئیات بیشتری از مراحل افزایش سرمایه به ترتیب اطلاعیه های منتشر شده در کدال و قوانین مرتبط با آنها آشنا خواهید شد.

ویدئوی بالا برای کانال vip سهم شناس ضبط شده است و در اینجا برای مخاطبان وبسایت سهم شناس نیز بارگذاری شده است. برای عضویت در این کانال آموزشی می‌توانید با شماره زیر در تماس باشید.
09229322075

سهم شناس
آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

آموزش بورس قسمت 23 – افزایش سرمایه چیست – بهترین نوع افزایش سرمایه – فرمول محاسبه افزایش سرمایه

بیشتر شرکت‎ها در طی چرخه حیات و فعالیت خود در مقاطعی از زمان به دلایل مختلفی همچون توسعه فعالیت‎های جاری خود، حفظ قدرت رقابت و یا اصلاح و بهبود ساختار مالی خود نیاز به منابع مالی بیشتر نسبت به انچه که در اختیار دارند، پیدا می‎کنند. یکی از روش‎های این تامین مالی جدید، افزایش سرمایه می‎باشد.

آموزش بورس افزایش سرمایه چیست - بهترین نوع افزایش سرمایه - فرمول محاسبه افزایش سرمایه

مراحل افزایش سرمایه به شرح زیر می‎باشد:

1- طرح توجیهی افزایش سرمایه تهیه می‎شود و به امضای اعضای هیئت مدیره شرکت مورد نظر می‎رسد. در طرح مذکور، درصد، روش و محلی که مبلغ افزایش سرمایه قرار است در آنجا سرمایه گذاری شود، دقیقا مشخص می‎شود.

2- طرح مورد نظر از طریق سامانه کدال جهت موافقت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‎گردد. کسب موافقت حاسبرس و بازرس قانونی شرکت نیز در این مرحله الزامی است.

3- شرکت حداکثر 60 روز از تاریخ مجوز سازمان بورس مراحل افزایش سرمایه در بورس مهلت دارد اقدام به افزایش سرمایه کند. عدم شروع پذیره نویسی در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم دریافت مجوز جدید از سازمان بورس خواهد بود

4- پس از تایید و موافقت سازمان بورس، مجمع عمومی فوق‎العاده به پیشنهاد هیئت مدیره برگزار خواهد شد. در جله مورد نظر سهامداران شرکت، افزایش سرمایه را مورد بررسی و رای گیری قرار می‎دهند تا تصویب شود.

5- مجمع عمومی فوق‎العاده اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه را به مدت 2 سال به هیئت مدیره تفویض می‎کند. و هیئت مدیره پس از طی مراحل قانونی و جلب رضایت سازمان بورس اقدام به ثبت این افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‎ها می‎نماید.

6- پس از آنکه موضوع افزایش سرمایه شرکت در مجمع فوق‎العاده به تصویب رسید، موضوع در روزنامه کثیرالانتشاری که به عنوان روزنامه رسمی شرکت انتخاب شده، منتشر می‎شود تا همه سهامداران از این تصمیم مطلع شوند. همچنین این موضوع در سامانه کدال نیز به اطلاع سهامدارن خواهد رسید.

7- افزایش سرمایه به سهامداری تعلق می‎گیرد که در تاریخ اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق‎العاده شرکت مبنی بر افزایش سرمایه، مالک سهام شرکت باشد.

روش‎های افزایش سرمایه

افزایش سرمایه چیست

از محل سود انباشته و اندوختهها در قالب سهام جایزه یا سود سهمی

گاهی اوقات شرکت سود انباشته قابل توجهی دارد یعنی سودی که در سال‎های گذشته به صورت نقدی بین سهامداران تقسیم نشده است و سال به سال انباشته گردیده و به میزان قابل توجهی رسیده است. در نتیجه شرکت تصمیم می‎گیرد از محل سود انباشته افزایش سرمایه خود را انجام دهد. چون در این حالت سهامداران پولی بابت اوراق جدید پرداخت نمی‎نمایند، اصطلاحاً به آن افزایش سرمایه به روش جایزه می‎گویند. شرکت پس از افزایش سرمایه، سود سهمی (سهام جایزه) به سهامداران خود پرداخت می‎کند.

پس از افزایش سرمایه، قیمت تعادلی جدید سهام را می‎توان به صورت زیر برآورد کرد:

افزایش سرمایه چیست

مثال: فرض کنید سهامدار الف تعداد 20000 سهم شرکت ب را قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق‎العاده داشته است یا خریداری نموده است. آخرین قیمت سهم در روز بستن نماد در بورس و تشکیل مجمع عمومی فوق‎العاده 6000 ریال می‎باشد. در این حالت سرمایه سهامدار مبلغ 120 میلیون ریال (6000*20000) می‎باشد. شرکت قصد افزایش سرمایه به میزان 30 درصد از محل سود انباشته را دارد. پس از افزایش سرمایه، سهامدار بدون اینکه مبلغی را واریز کرده باشد دارای 60000 سهم (3*20000) شرکت ب خواهد بود. قیمت تعادلی جدید به صورت زیر محاسبه می‎شود:

افزایش سرمایه چیست

یعنی تعداد سهام سهامدار 3 برابر خواهد شد اما متناسب با آن قیمت تعادلی جدید سهم نیز به میزان یک سوم کاهش خواهد یافت. بر روی کاغذ و از لحاظ ریالی تغییری در میزان سرمایه سهامدار مذکور اتفاق نمی‎افتد. البته قیمت سهم پس از افزایش سرمایه، توسط مکانیزم عرضه و تقاضای بورس در روز بازگشایی نماد مشخص خواهد شد که ممکن است از قیمت تعادلی جدید پس از افزایش سرمایه بیشتر یا کمتر باشد و در نتیجه بر میزان سرمایه سهامدار تاثیر خواهد گذاشت.

در توزیع سهام جایزه چون وجهی از سهامدار اخذ نمی‎شود، ساختار ترازنامه شرکت نیز تغییری نمی‎کنند فقط قسمتی از سود انباشته یا اندوخته‎ها به سرمایه منتقل می‎شود و کل حقوق صاحبان سهام تغییری نخواهد داشت.

از محل آورده نقدی سهامداران قبلی و وطالبات در قابل حق تقدم

گاهی اوقات شرکت سود انباشته قابل توجهی ندارد و یا اینکه تصمیمی برای استفاده از سود انباشته جهت افزایش سرمایه را ندارد. در این حالت هیات مدیره شرکت با تصویب مجمع فوق‎العاده تصمیم می‎گیرد از محل آروده نقدی یا مطالبات سهامدارن افزایش سرمایه خود را انجام دهد. در این حالت شرکت برگه‎ای به نام «گواهی حق تقدم خرید» به سهامداران فعلی شرکت به صورت رایگان واگذار می‎نماید. منظور از حق تقدم یعنی اینکه سهامداران یک شرکت، به نسبت سهم خود، مالک شرکت بوده و در خرید سهام جدید شرکت نیز در اولویت قرار دارند. این عمل از کاهش ارزش شرکت جلوگیری می‎کند و از طرف دیگر درصد مالکیت فعلی را برای سهامداران کنونی حفظ می‎نماید.

به ازای چند حق تقدم ، یک گواهی‎نامه حق تقدم صادر می‎شود که با استفاده زا آن می‎توان یک سهم جدید خریداری نمود. در واقع ارزش هر گواهی‎نامه معادل چند برابر ارزش حق تقدم هر سهم می‎باشد.

سهامداران شرکت پس از دریافت گواهی حق تقدم خرید سهام، می‎توانند به یکی از سه روش زیر اقدام کنند:

1- درصورتی که سهامدار تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه داشته باشد، فرم استفاده از حق تقدم را در مهلت تعیین شده که معمولا 60 روز است تکمیل نموده و به شرکت ارسال نماید. همچنین به ازای هر حق تقدم نیز مبلغ 100 تومان (قیمت اسمی سهام) به حساب شرکت واریز نماید تا سهام جدید به نام او صادر شود.

پس از افزایش سرمایه، قیمت تعادلی جدید سهام را می‎توان به صورت زیر برآورد کرد:

آموزش بورس قسمت بیستم و سوم - افزایش سرمایه چیست

2- برخی از سهامداران گواهی حق تقدم خرید سهام خود را در بورس می‎فروشند. این گروه از سهامداران می‎توانند برای فروش گواهی حق تقدم سهام خود، به یکی از شرکت‎های کارگزاری بورس مراجعه و این گواهی را به قیمت روز بازار، به فروش برسانند. این حق تقدم ها مثل سهما عادی در بورس قابل معامله هستند. مثلا حق تقدم فولاد، با نماد فولاد ح معامله می‎شود. قیمت حق تقدم به اندازه آورده سهامدار (معمولا 100 تومان) از قیمت روز سهم اصلی در بازار کمتر است. پس از پایان مهلت مشخص شده که معمولا 60 روز می‎باشد، نماد حق تقدم سهم مورد نظر در تالار بورس متوقف می‎شود. در این روش چون سهامدار از حق تقدم خوش استفاده نمی‎کند، درصد مالکیت وی کاهش می‎یابد.

3- برخی از سهامداران نیز ممکن است به علت عدم اطلاع از افزایش سرمایه شرکت و یا هر دلیل دیگر، در مهلت تعیین شده هیچ اقدامی نکنند. در این حالت، شرکت پس از پایان مهلت مقرر، حق تقدم باقیمانده را با قیمت روز بازار ، در بورس فروخته و مابه التفاوت قیمت اسمی و قیمت بازار را به حساب سهامدارانی که از حق تقدم خود استفاده نکرده‎اند، واریز می‎کند. مجددا در این روش چون سهامدار از حق تقدم خویش استفاده نمی‎کند، درصد مالکیت وی کاهش می‎یابد.

مثال: فرض کنید سهامدار الف تعداد 20000 سهم شرکت ب را قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق‎العاده داشته است یا خریداری نموده است. اخرین قیمت سهم در روز بستن نماد در بورس و تشکیل مجمع عمومی فوق‎العاده 6000 ریال می‎باشد. در این حالت سرمایه سهامدار مبلغ 120 میلیون ریال (6000 *20000) می‎باشد. شرکت قصد افزایش سرمایه به میزان 10 درصد از محل آورده نقدی را دارد.

الف. در صورتی که سهامدار از این افزایش سرمایه استقبال کند و قصد شرکت در این افزایش سرمایه را داشته باشد. با توجه به افزایش سرمایه 100 درصدی بایستی معادل 20 میلیون ریال (1000 * 20000) به حساب شرکت واریز نماید.

یعنی در این حالت پس از افزایش سرمایه، سهامدار دارای 40000 سهم (2 * 20000) شرکت ب خواهد بود. قیمت تعادلی جدید به صورت زیر محاسبه می‎شود:

آموزش بورس قسمت بیستم و سوم - افزایش سرمایه چیست

یعنی تعداد سهام سهامدار دو برای شده است و متناسب با آن قیمت تعادلی جدید سهم نیز کاهش خواهد یافت. از لحاظ ریالی تغییری درمیزان سرمایه سهامدار مذکور اتفاق نمی‎افتد. مبلغ 120 میلیون ریال سرمایه وی بوده است و مبلغ 20 میلیون ریال نیز به حساب شرکت واریز نموده است که در مجموع در حال حاضر او صاحب 40000 سهم شرکت ب به قیمت 3500 ریال می‎باشد. البته قیمت سهم پس از افزایش سرمایه، توسط مکانیزم عرضه و تقاضای بورس در روز بازگشایی نماد مشخص خواهد شد که ممکن است از قیمت تعادلی جدید پس از افزایش سرمایه بیشتر یا کمتر باشد و در نتیجه بر میزان سرمایه سهامدار تاثیر خواهد گذاشت.

ب. درصورتی که سهامدار قصد مشارکت قصد مشارکت در افزایش سرمایه را نداشته باشد، می‎تواند حق تقدم‎هایی که به وی تعلق گرفته است را در بازار به فروش برساند. در مثال فوق، سهامدار الف، 20000 حق تقدم مورد نظر را می‎تواند به قیمت هر حق تقدم 2500 ریال (100 ریال پایین‎تر از قیمت تئوریک سهم پس ازبازگشایی) و در مجموع 50 میلیون ریال به فروش برساند. در این حالت نیز در میزان سرمایه ریالی سهامدار مورد نظر تغییری ایجاد نمی‎شود. چون این شخص اکنون دارای 20000 سهام به ارزش هر سهم 3500 ریال و همچنین صاحب مبلغ 50 میلیون ریال حاصل از فروش حق تقدم می‎باشد. هرچند در مدت 60 روزی که نماد حق تقدم مذکور در بورس مورد معامله قرار می‎گیرد. قیمت حق تقدم ممکن است برای دفعات زیادی افزایش یا کاهش یابد و در نتیجه لحظه فروش حق تقدم نیز مهم می‎باشد.

ج. سهامدار مثال ما ممکن است در این مدت اقدامی انجام ندهد. در مراحل افزایش سرمایه در بورس این صورت شرکت، حق تقدم‎های به فروش نرفته یا استفاده نشده را که اکنون به عنوان «حق تقدم استفاده نشده» تلقی می‎شود را در بورس فروخته و ارزش ریالی آن را پس از کسر هزینه و کارمزدهای مورد نظر به حساب سهامدار واریز نماید.

از محل صرف سهام

در این روش شرکت، سهام خود را به مبلغی بیش از قیمت اسمی و از طریق پذیره نویسی بفروش رسانده و تفاوت حاصل از قیمت فروش و قیمت اسمی سهام را به حساب اندوخته منتقل و یا در ازای آن سهام جدید، به سهامداران قبلی می‎دهد. در واقع صرف سهام تفاوت قیمت اسمی و قیمت فروش یک سهم توسط شرکت است. در صورتی که قیمت سهام منتشره کمتر از قیمت اسمی باشد، ما به التفاوت به حاسب کسر سهام منظور می‎شود که در ایران ممنوع می‎باشد.

از محل تجدید ارزیابی دارایی‎ها

در کشور ایران از روش حسابداری تعهدی استفاده می‎شود یعنی دارایی‎هایی که خریداری می‎شوند به بهای تمام شده تاریخی یا همان بهای خرید در حساب‎ها ثبت می‎شوند. با توجه به تورم موجود و پس از گذشت چند سال، ارزش دارایی‎های ثابت ارزشی بسیار متفاوت از آنچه ثبت شده‎اند، پیدا می‎کنند. در نتیجه شرکت‎ها می‎توانند دارایی‎های ثابت مشهود خود را نظیر زمین، ساختمان، ماشین‎آلات و تجهیزات، سرمایه گذاری‎ها و … را مورد تجدید ارزیابی قرار دهند تا با به روز شدن دارایی ها در ترازنامه موجب شفافیت بهتر صورت‎های مالی و تصمیم‎گیری بهتر سهامداران در خصوص ارزش ذاتی شرکت کردند.

گاهی اوقات شرکت‎هایی که از وضعیت عملیاتی خوبی برخوردارند اما سرمایه اسمی کمی دارند به منظور دریافت تسهیلات مالی بیشتر اقدام به افزایش سرمایه از این محل می‎کنند. یا اینکه شرکت‎هایی که مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند، برای خروج از شرایط ورشکستگی و سر و سامان دادن به وضعیت سختار سرمایه اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‎ها می‎کنند.

با ثتب افزایش قیمت دارایی‎ها در سمت راست ترازنامه و آنجایی که معادله حسابداری در ترازنامه باید برقرار باقی بماند و بدهی‎های شرکت نیز تغییری نکرده، سرمایه شرکت باید افزایش پیدا بکند تا این معادله برقرار بماند. در این روش پولی به شرکت وارد نمی‎شود و فقط یک عملیات حسابداری در صورت‎های مالی شرکت رخ می‎دهد. به همان مقدار که تعداد سهام شما افزایش پیدا می‎کند قیمت ان کاهش پیدا می‎کند. در نتیجه تغییری در ثروت سهامدار رخ نمی‎دهد. هرچند رقیق شدن سهام شرکت و کاهش قیمت سهام از نظر روانی تاثیر گذار می‎باشد.

کاهش سرمایه

اگر بر اثر زیان‎های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‎العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد رای قرار گیرد. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه خود کاهش دهد.

کدام نمادها در مراحل افزایش سرمایه قرار دارند؟ | اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه نماد بانکی

تازه‌ترین جزییات افزایش سرمایه ۹ شرکت بورسی و فرابورسی اعلام شد؛ در این میان ۱ نماد بانکی اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه خود را منتشر کرد و اطلاعیه آن بر روی سایت کدال منتشر گردید.

به گزارش نبض بورس، تازه‌ترین جزییات افزایش سرمایه ۹ شرکت بورسی و فرابورسی اعلام شد؛ در این میان ۱ نماد بانکی اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه خود را منتشر کرد و اطلاعیه آن بر روی سایت کدال منتشر گردید.

ثبت افزایش سرمایه ۷۴ درصدی تپمپی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ افزایش سرمایۀ شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران از مبلغ ۶۳۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۴۷۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

ثبت افزایش سرمایه ۶۷ درصدی وهامون

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ افزایش سرمایۀ شرکت سرمایه گذاری هامون صبا از مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۴۴ درصدی دالبر

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت البرز دارو از مبلغ ۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور احداث خط پودر تزریقی، خرید ماشین آلات تولیدی و تجهیزات آزمایشگاهی و تاسیسات صنعتی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۱۱۱ درصدی پاسا

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ هیئت مدیرة شرکت ایران یاسا تایر و رابر مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اجرای طرح توسعه فاز دوم پروژه توسعه تایر‌های نسل دوم ارائه گردید.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه نماد ۲۳ درصدی تنوین

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور استفاده از منابع شرکت در جهت بالا بردن ظرفیت تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی و استفاده از نرخ صفر مالیاتی ارائه گردید.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه نماد ۱۶ درصدی وکار

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ هیئت مدیرة شرکت بانک کار آفرین مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، سایر اندوخته‌ها به منظور فعالیت‌های مجاز بانکی در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه گردید.

نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده ولشرق

پیرو افزایش سرمایه شرکت لیزینگ ایران و شرق از مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد.

کدام نمادها در مراحل افزایش سرمایه قرار دارند؟ | اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه نماد بانکی

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۲۸ درصدی آسیا

گزارش مراحل افزایش سرمایه در بورس توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت بیمه آسیا از مبلغ ۲۴,۱۳۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی در جهت توسعه پرتفوی حق بیمه و افزایش سهم بازار و تقویت توان مالی شرکت که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده ولتجار

پیرو افزایش سرمایه شرکت واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان از مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.