چگونه فروش خالص را محاسبه می کنید؟


چگونه فروش خالص را محاسبه می کنید؟

خانه > محتوا > مقاله > مقاله حسابداری > مقاله حسابداری در صفحه اصلی > محاسبه جريان هاي نقدي ناشي از فعاليت هاي عملياتي به همراه مثال

محاسبه جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی به همراه مثال

برای تهیه خالص جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی دو روش مجاز است،روش مستقیم به روش غیر مستقیم.بیشتر شرکت‌ها به دلیل سادگی از روش غیر مستقیم استفاده می‌کنند،زیرا استفاده از روش غیر مستقیم نیاز به تهیه جدول مکمل (جدول تطبیق سود) ندارد. اما روش مستقیم حاوی اطلاعات بیشتری است بنابراین مثال ذکر شده را ابتدا با روش مستقیم می کنیم.

روش مستقیم جریانهای نقدی

به روش مستقیم جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتیبا جمع کردن جریان های نقدی ورودی و کسر کردن جریان های نقدی خروجی از آن به دست می آید. جریانهای نقدی ورودی شامل نقد دریافتی از مشتریان،بهره و سود سهام دریافتی می باشد. جریانهای نقدی خروجی شامل نقد پرداختی به فروشگاه و پرداخت بابت هزینه های عملیاتی،بهره و مالیات پرداخت شده می باشد.

برای محاسبه هر یک از این جریان های نقدی،نقطه شروع،ارقام مندرج در صورت حساب سود و زیان،مثل فروش،بهای تمام شده کالای فروش رفته،یا هزینه بهره می باشد. در هنگام مطالعه این محاسبات،مطمئن شوید که فهمیدی چرا ارقام صورت سود و زیان بایستی افزایش یا کاهش داده شوند تا جریان نقدی مربوط به آن محاسبه شود.

وجه دریافتی از مشتریان تا وقتی که فروش های نقدی است،بین وجه نقد دریافتی از مشتریان و مبلغ فروش تفاوتی نیست. اما وقتی فروشی نسیه باشد تفاوت به وجود می آید. اگر حسابهای دریافتنی در طی سال افزایش یافته باشد،در این صورت فروش های نسیه بیشتر از مبلغ وصولی بابت حسابهای دریافتنی است.بنابراین ،افزایش در حسابهای دریافتنی را بایستی از فروش خالص کسر کنیم کتابچه نقد دریافتی از مشتریان به‌دست آید.اگر حسابهای دریافتنی در طی سال کاهش یافته باشد،به این معنی است که مبالغ وصولی بابت حسابهای دریافتنی از فروش های نسیه بیشتر بوده است. بنابراین برای رسیدن به مبلغ وجه نقد دریافتی از مشتریان بایستی کاهش در حسابهای دریافتنی را به فروش های خالص اضافه کنیم.

رابطه بین وجوه نقد دریافتی از مشتریان و فروش خالص در زیر خلاصه شده است:

خیلی ساده،با مقایسه مانده حسابهای دریافتنی در اول و آخر دوره،افزایش یا کاهش در حسابهای دریافتنی معلوم می گردد.

در شرکت نمونه،حسابهای دریافتنی در طی سال ۳۰۰۰۰ ریال افزایش یافته است و صورت سود و زیان،فروش خالص را به مبلغ۹۰۰۰۰۰ریال نشان می دهد. بنابراین،مبلغ وجه نقد دریافتنی از مشتریان را می توان به شرح زیر محاسبه کرد:

فروش خالص (مبنای تعهدی) ۹۰۰۰۰۰ ریال

کسر می شود: افزایش در حسابهای دریافتنی ۳۰۰۰۰ ریال

وجه نقد دریافتنی از مشتریان ۸۷۰۰۰۰

بهره و سود سهام دریافتنی

هدف بعدی،محاسبه کردن وجه نقد دریافتنی در طی سال بابت بهره و سود سهام می باشد. در مثال بالا فرض کنید درآمده سود سهام با استفاده از مبنای نقدی ثبت شده است. بنابراین،مبلغ ۳۰۰۰ سریال که در صورت سود و زیان به عنوان درآمد سود سهام گزارش شده،وجه نقد دریافتنی بابت سود سهام را نیز نشان می‌دهند.

از طرف دیگر،درامد بهره با استفاده از مبنای تعهدی ثبت شده است.

فرمول تبدیل درآمد بهره از مبنای تعهدی به مبنای نقدی به شرح زیر خواهد:

صورت سود و زیان شرکت نمونه ۶۰۰۰ریال درآمد به را نشان می دهد که حساب بهره دریافتنی در طی سال ۱۰۰۰ریال کاهش داشته است. بنابراین بچه نقده دریافتنی بابت بهره را می توان به شرح زیر محاسبه کرد:

درآمد بهره ( مبنای تعهدی) ۶۰۰۰ ریال

اضافه می‌شود :کاهش در بهره دریافتنی ۱۰۰۰ ریال

بهره دریافتنی ۷۰۰۰ریال

به منظور درج در صورت گردش وجوه نقد،بهره و سود سهام دریافتی با یکدیگر جمع می‌شوند:

صورت جریان وجوه نقد | نکات طلایی تحلیل و تهیه صورت گردش وجوه

در فرایندهای حسابداری مالی گزارش ها و صورت‌های مالی جزو منابع تامین اطلاعاتی مهم هستند. کیفیت تدوین این گزارش ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. یعنی نیاز مخاطبان این صورت‌ها باید در زمان نگارش آنها لحاظ شود. مخاطب صورت جریان وجوه نقد، سرمایه گذاران و سهام داران هستند. هدف از تهیه گزارشات صورت جریان وجه نقد، شفافیت و آگاهی رسانی درباره جریان وجوه نقد شرکت است.

در این مقاله اطلاعات مفیدی در مورد صورت گردش وجوه نقد و تحلیل آن ارائه می کنیم.

تعریف صورت جریان وجوه نقد چیست؟

ابتدا بگوییم تعریف صورت جریان وجوه نقد یا Cash Flow Statament چیست؟ در علم حسابداری به یک صورت مالی گفته می شود که حاوی گزارش‌های نقدینگیِ فعالیت‌های یک شرکت است. این گزارش‌ها شامل موارد زیر است:

 • فعالیت‌های عملیاتی
 • فعالیت‌های مالی
 • سرمایه‌گذاری ترازنامه (Balance Sheet)

این گزارش(ها) عمدتا با یادداشت‌های تکمیلی راجع به همه مفاد گفته شده در گزارش همراه است. این یادداشت‌ها جزئیات بیشتری از گزارش را در اختیار مدیران و حسابداران قرار می‌دهد.

صورت جریان وجه نقد، ترازنامه و صورت سود را کامل می‌کند. از سال 1987 همه شرکت ها ملزم به ارائه گزارش صورت جریان وجه نقد هستند.

اجزای اصلی صورت جریان وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی شامل چه مواردی است؟

 • پول نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری
 • پول نقد حاصل از فعالیت‌های مالی

محاسبه جریان وجوه، به دو روش مستقیم و روش غیرمستقیم انجام می‌گیرد.

صورت جریان وجوه نقد چه اطلاعاتی نشان می‌دهد؟

CFS یا صورت جریان وجوه نقد به سرمایه گذاران درک درستی از عملکرد یک شرکت می دهد. به بیان ساده گزارش گردش وجوه نقد می گوید وجوه نقد شرکت از کجا تأمین می‌شود و در چه راهی هزینه می‌شود.

CFS به سرمایه گذاران کمک می‌کند بدانند آیا شرکتی از نظر مالی موقعیت ثابت و محکمی دارد یا خیر. از طرف دیگر، طلبکاران می‌توانند با استفاده از CFS میزان وجه نقد موجودِ (که به عنوان نقدینگی شناخته می‌شود) شرکت را برای سرمایه‌گذاری‌های آن در عملیات اجرایی و پرداختنِ بدهی‌های آن را بسنجند.

به عبارت دیگر صورت جریان وجه نقد میزان نقدینگی کلیِ شرکت را روشن می‌سازد. در نتیجه طلبکاران از چگونگی دخل و خرج شرکت سر در می‌آورند. با این اطلاعات طلبکاران برای بازپس گیری وجوه نقد خود می‌توانند برنامه‌ریزی کنند.

ساختار صورت جریان وجوه نقد

ساختار صورت جریان وجوه نقد به چه صورت است؟

اجزای اصلی صورت جریان وجوه نقد عبارتند از:

* وجه نقد (نقدینگی) ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

* وجه نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری

* وجه نقد حاصل از فعالیت‌های مالی

* فعالیت‌های غیر نقدی

افشای فعالیت‌های غیر نقدی گاهی اوقات شامل مواردی می‌شود که تحت اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی (GAAP) هستند.

توجه کنید که صورت جریان وجه نقد یا CFS از صورت سود و زیان و ترازنامه متمایز است. زیرا شامل مبالغ وجه نقدی ورودی و خروجی آینده نیست که به صورت اعتباری ثبت شده باشند.

در صورت های سود و زیان و ترازنامه، درآمد خالص شامل فروش نقدی و فروش اعتباری است. اما پول نقد (نقدینگی) موجود در گزارش وجوه نقد درآمد خالص نیست.

اجزای اصلی صورت جریان وجوه نقد

تا اینجا گفتیم استفاده کنندگان صورت مالی، سرمایه گذاران، طلبکاران، مدیران و حسابداران هستند.

شما بعنوان حسابدار باید جریان‌های ورودی و خروجی وجه نقد به صورت قابل قبولی بیان کنید. بنابراین باید اجزای اصلی صورت جریان وجوه نقد را به طور کامل بشناسید.

اجزای اصلی صورت جریان نقدی

1- فعالیت‌های عملیاتی

جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی یکی از شاخصه‌های مهم سنجش توان واحد صنفی است. پیشتر گفتیم این اطلاعات جهت بازستاندن وام‌ها به طلبکاران و ارگان‌های مختلف، حفظ توان عملیاتی تجاری و توان پرداخت سود سهام بدون استفاده از منابع بیرون از واحد است.

دریافت‌های نقدی حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات از جمله منابع اصلی ورود وجوه نقد به واحد می‌باشد. پرداخت‌های نقدی برای خرید مواد اولیه، دستمزد کارمندان و اجاره و دیگر هزینه‌های مشابه در نظر گرفته می‌شوند.

به طول خلاصه‌وار فعالیت‌های عملیاتی شامل موارد زیر می‌شوند:

 • دریافتی از فروش کالاها و خدمات
 • پرداخت سود
 • پرداخت مالیات بر درآمد
 • پرداختی که به تأمین کنندگان کالا و خدمات مورد استفاده در تولید پرداخت می‌شود
 • پرداخت حقوق و دستمزد به کارمندان
 • پرداخت اجاره
 • هر نوع هزینه‌های عملیاتی دیگر

2- بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختنی برای تامین منابع مالی

در برخی شرکت‌های تجاری سود سهام در کنار سود تسهیلات و سود پرداختنی به صاحبان سپرده‌ها در زمره فعالیت‌های مستمر قرار می‌گیرد. در این شرکت ها دریافتی‌ها و پرداختی‌های نقدی در فرایند صورت جریان وجوه نقد جزو فعالیت‌های عملیاتی طبقه‌بندی می‌شود.

3- مالیات بر درآمد

یکی دیگر از اجزای اصلی صورت جریان وجه نقد، مالیات بر درآمد (Income Tax) است. این مالیات را دولت نسبت به درآمد شرکت به استناد قانون دریافت می‌کند. این وجه عمدتاً برابر درصدی از درآمد کل واحد تجاری است.

3- جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های تامین مالی

یکی دیگر از روش‌هایی که در افزایش سرمایه (نقدینگی) واحد صنفی دخیل است، فعالیت‌های تامین مالی است. فعالیت های تامین مالی شامل فروش اوراق مشارکت، دریافت تسهیلات بانکی (وام) کوتاه مدت و بلند مدت می‌شود. همچنین بازپرداخت اصل اوراق مشارکت و بازپس دادن وام‌های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت جزو جریان‌های نقدی خروجی می‌باشند.

نحوه تهیه صورت جریان وجوه نقد

همانطور که قبلا اشاره کردیم، جریان نقدینگی به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم محاسبه می‌گردد.

جریان وجوه نقد با انجام برخی تنظیمات در درآمد خالص محاسبه می شود. این تنظیمات شامل افزودن یا تفریق اختلاف در درآمد، هزینه‌ها و معاملات اعتباری حاصل از معاملات انجام شده از یک دوره به دوره دیگر است. معاملات اعتباری نیز به مندرجات ترازنامه و صورت سود و زیان اطلاق می شود.

اقلام غیرنقدی در درآمد خالص (صورت سود و زیان) و کل دارایی‌ها و بدهی‌ها (ترازنامه) محاسبه می‌شوند. به همین دلیل انجام این تعدیلات ضروری است. همه معاملات شامل موارد نقدی واقعی نیستند. بنابراین بسیاری از اقلام باید هنگام محاسبه جریان وجه نقد از عملیات، دوباره ارزیابی شوند. در نتیجه، دو روش برای محاسبه و تهیه صورت جریان وجوه نقد وجود دارد: روش مستقیم و روش غیرمستقیم.

1. روش مستقیم

روش مستقیم، انواع مختلفی از پرداخت‌ها و دریافتی‌های نقدی را گردآوری می‌کند:

 • پول نقد پرداخت شده به تأمین کنندگان
 • دریافتی‌های وجوه نقدی از مشتریان
 • پول نقد پرداخت شده برای پرداخت حقوق

این ارقام با استفاده از مقدار اولیه و مقدار ثانویه نقدینگی – در طول سال مالی – موجود در انواع حساب‌های تجاری و بررسی کاهش یا افزایش خالص حساب‌ها محاسبه می‌شود.

2. تهیه صورت گردش وجه نقد به روش غیر مستقیم

اما در روش غیر مستقیم جریان نقدینگی چگونه محاسبه می شود؟ اینجا جریان نقدینگی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی با اولین برداشت سود خالص از صورت سود و زیان شرکت محاسبه می‌شود.

می دانیم که صورت سود و زیان شرکت به صورت تعهدی تهیه می‌شود. بنابراین درآمد فقط در صورت کسب درآمد شناسایی خواهد شد و نه در هنگام دریافت آن.

درآمد خالص، نمایشی دقیق از صورت جریان نقدی خالص ناشی از فعالیت‌های عملیاتی نیست. بنابراین تنظیم درآمد قبل از بهره و مالیات (EBIT) برای مواردی که بر درآمد خالص تأثیر می گذارند ضروری است. حتی اگر هنوز پول نقد واقعی در قبال آنها دریافت یا پرداخت نشده باشد.

علاوه بر اینها، روش غیرمستقیم تنظیماتی را برای اضافه کردن فعالیت‌های غیر عملیاتی انجام می‌دهد. این تنظیمات بر جریان نقدی عملیاتی شرکت تأثیر نمی‌گذارد.

برای مثال، استهلاک در واقع یک هزینه نقدی نیست. این مبلغی است که از ارزش کل دارایی که قبلاً حساب شده کسر می‌شود. به همین دلیل است که برای محاسبه جریان نقدینگی، به فروش خالص اضافه می‌شود.

مزایای روش‌های مستقیم و غیر مستقیم در تهیه صورت جریان وجوه نقد یا CFS

هر روش مزیت‌های خاص خودش را دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

مهم‌ترین مزیت روش محاسبه CFS به صورت مستقیم این است که دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی را نشان می‌دهد. اطلاع دقیق از منابع دریافتی‌ها و خروجی‌های پرداخت‌های نقدی گذشته، می‌تواند در برآورد جریان‌های نقدی آینده مفید واقع شود.

اصلی‌ترین مزیت محاسبه به روش غیرمستقیم این است که تفاوت بین سود عملیاتی و صورت جریان وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی به صورت کاملا شفاف نشان داده می‌شود.

گفتیم استفاده کنندگان از صورت جریان وجه نقد طلبکاران، مدیران، حسابداران و سایر افراد هستند. برای این افراد ارائه تصویری از برآورد سود واحد تجاری بسیار حائز اهمیت است.

بسیاری از سرمایه‌گذارانْ جریان‌های نقدی آینده واحد تجاری با استفاده از صورت های مالی برآورد می کنند. به این صورت که سود آتی و انجام تعدیلاتی در رابطه با اقلام با ماهیت غیرنقدی را تخمین می زنند. از این‌رو اطلاعات مرتبط به تعدیلات در دوره‌های گذشته می‌تواند در برآورد تعدیلات (Adjustment) آتی مثمرثمر واقع شود.

با نرم افزار حسابداری هوفر؛ حسابداری را متحول کنید

امروزه محاسبات و تحلیلات حسابداری از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار شده‌اند. برای انجام این محاسبات دیگر از ماشین حساب و ورقْ کاغذ استفاده نمی‌شود. برای تهیه صورت جریان وجوه نقد نرم افزارهای مختلفی به وجود آمده‌اند. این نرم افزارها با رابط کاربری بسیار آسان کار را برای حسابداران، مدیران و استفاده کنندگان راحت کرده است.

یکی از بهترین نرم افزارهای بازار ایران پکیج نرم افزارهای حسابداری هوفر می‌باشد. این پکیج برای انواع حسابداری اعم از حسابداری مالی، بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری و تولیدی آماده شده است. نرم افزار حسابداری آنلاین هوفر مجهز به اپ اندروید است و در دو نسخه رایگان و پیشرفته ارائه می‌شود.

نرم افزار حسابداری هوفر آنلاین و همیشه در دسترس است. این ویژگی در کنار اپلیکیشن موبایل آن، مزایای زیادی برای صاحبین کسب و کار و مدیران مالی و حسابداران دارد.

نرم افزار حسابداری ابری هوفر ویژه شرکت‌ها و کسب و کارها طراحی شده است. شما می توانید با این نرم افزار به صورت آنلاین کار کنید. یا از اپلیکیشن موبایل هوفر روی گوشی یا تبلت خود استفاده کنید. شما می‌توانید از نسخه رایگان اپلیکیشن موبایل هوفر (موجود در مارکت کافه بازار) برای مدیریت مالی کسب و کار خود استفاده کنید.

شاخص nps چیست و چگونه محاسبه می شود؟

شاخص NPS مخفف کلمات Net Promoter Score می باشد که به معنی شاخص خالص ترویج کنندگان است. واژه promoter در این شاخص به معنی ترویج کننده است یعنی کسی که یک کسب و کار یا یک محصول را در بین آشنایان و اطرافیان خود تبلیغ می کند و به افراد توصیه می کند که خدمات و یا محصولات این مجموعه را استفاده کنند.

شاخص nps چیست؟

شاخص nps چیست؟

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که یک کسب و کار یا یک سازمان چرا به شاخص NPS یا شاخص خالص ترویج کنندگان نیاز پیدا می کند؟
همه‌ی افراد در یک برهه زمانی برای تصمیم گیری های خود با اطرافیان خود مشورت می کنند‌ حال این تصمیم گیری می تواند در رابطه با خرید محصول جدید باشد و یا ارائه یک خدمت خاص باشد. نظر خواهی از اطرافیان می تواند دستوالعمل های مثبتی در اختیار شما قرار دهد و بیشتر افراد طبق نظر اطرافیان و از همه مهمتر بر اساس توصیه های خانواده تصمیم گیری می کنند. اگر یکی از اطرافیان تجربه خرید محصول مشابه را داشته باشند می توانند به توصیه او اعتماد کنند و بر اساس نظر او محصول جدید را تهیه کنند. معمولا رضایت از یک محصول منجر به معرفی آن می شود. تجربه ثابت کرده است که یک برند موفق در بازارهای جهانی زمانی می تواند موفقیت خود را پایدار کند که مشتریان ان مجموعه تجربه بدی از محصول نداشته باشند چون این تجربیات بد بر روی فروش شرکت تاثیر منفی می گذارد و خسارت زیادی به مجموعه وارد می کند.

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که یک کسب و کار یا یک سازمان چرا به شاخص NPS یا شاخص خالص ترویج کنندگان نیاز پیدا می کند؟

همه‌ی افراد در یک برهه زمانی برای تصمیم گیری های خود با اطرافیان خود مشورت می کنند‌ حال این تصمیم گیری می تواند در رابطه با خرید محصول جدید باشد و یا ارائه یک خدمت خاص باشد. نظر خواهی از اطرافیان می تواند دستوالعمل های مثبتی در اختیار شما قرار دهد و بیشتر افراد طبق نظر اطرافیان و از همه مهمتر بر اساس توصیه های خانواده تصمیم گیری می کنند. اگر یکی از اطرافیان تجربه خرید محصول مشابه را داشته باشند می توانند به توصیه او اعتماد کنند و بر اساس نظر او محصول جدید را تهیه کنند. معمولا رضایت از یک محصول منجر به معرفی آن می شود. تجربه ثابت کرده است که یک برند موفق در بازارهای جهانی زمانی می تواند موفقیت خود را پایدار کند که مشتریان ان مجموعه تجربه بدی از محصول نداشته باشند چون این تجربیات بد بر روی فروش شرکت تاثیر منفی می گذارد و خسارت زیادی به مجموعه وارد می کند.

از طرفی دیگر ورود شبکه های اجتماعی و به اشتراک گذاشتن تجربیات مثبت و منفی از یک محصول بسیار آسانتر شده است و به راحتی در عرض چند دقیقه می توان هم نظرات مشتریان ناراضی را بررسی کرد و هم مشتریان جدیدتر پیدا کرد. در اینگونه موارد برای بررسی بهتر و بیشتر بهتر است از شاخص خالص ترویج کنندگان یا NPS استفاده شود‌.

در واقع باید بگوییم که یکی از کلیدی ترین شاخص های عملکرد در CRM شاخص خالص ترویج کنندگان می باشد که یکی از موضوعات مورد علاقه ی متخصصان مدیریت ارتباط با مشتری می باشد. سنجیدن رضایت و وفاداری مشتریان در یک کسب و کار به صورت غیر مستقیم از طریق همین شاخص سنجیده می شود.

دلیل فراگیر شدن این شاخص در سازمان های مختلف سادگی آن می باشد که به راحتی می تواند رشد یک کسب و کار را پیش بینی کند. در زیر بیشتر با این شاخص و نحوه محاسبه آن آشنا می شویم.

شاخص nps چیست

شاخص‌های خالص ترویج کنندگان (NPS) چیست؟

شاخص NPS مخفف کلمات Net Promoter Score می باشد که به معنی شاخص خالص ترویج کنندگان است. واژه promoter در این شاخص به معنی ترویج کننده است یعنی کسی که یک کسب و کار یا یک محصول را در بین آشنایان و اطرافیان خود تبلیغ می کند و به افراد توصیه می کند که خدمات و یا محصولات این مجموعه را استفاده کنند.

توجه این شاخص بیشتر به این است که چه سهمی از مشتریان حاضر هستند که یک کسب و کار را تبلیغ کنند. این شاخص به عنوان معیاری مهم برای اندازه گیری میزان رضایت مشتریان و وفاداری آن هاست. این معیار با معیارهای دیگری مانند نمره رضایت مشتری و یا نمره تلاش مشتری تفاوت دارد. از این رو شاخص بیشتر به اندازه گیری چگونه فروش خالص را محاسبه می کنید؟ احساسات کلی مشتری درباره یک برند می پردازد و در کنار آن برای تصور مشتری از یک تعامل یا خرید هم ارزش قائل می شود.

این شاخص تنها برای مشتریان نیست و از طریق آن می توان میزان رضایت کارمندان را هم جمع آوری کنید تا به درک واقعی رضایت و خوشحالی آن ها در شرکت دست پیدا کرد.

تاریخچه شاخص NPS

شاخص NPS در سال ۲۰۰۱ توسط فردریک ریچهلد و همکارانش مطرح شد. این مفهوم در سال ۲۰۰۳ در مجله Harvard Business Review) HBR) منتشر شد. از این شاخص در شرکت های معتبر همچون جنرال الکتریک، زیمنس، فیلیپس، آمریکن اکسپرس و اینتویت و … استفاده می شود. در حال حاضر شرکت های ایرانی زیادی هم از این شاخص برای سنجش میزان وفاداری مشتریان خود استفاده می کنند و تا حد زیادی موفق شده اند که تغییرات مثبتی را ایجاد کنند.

شاخص nps چگونه محاسبه می شود؟

شاخص nps چگونه محاسبه می شود؟

شرکت ها برای اندازه گیری و محاسبه شاخص NPS از یک سوال مشترک و کلیدی استفاده می کنند. نتایج بدست آمده از این نظرسنجی را در دسته بندی های مختلفی تقسیم می کنند و از این طریق میزان وفاداری مشتریان را مشخص می کنند.

حال سوال این است که در مقیاس یک تا ده ، احتمال اینکه شما کسب و کار X را به دوستان و اطرافیان خود معرفی کنید چقدر است؟

با توجه به امتیازی که مشتریان به این سوال می دهند پاسخ ها را در دسته بندی زیر تقسیم می کنند:

Promoters: این دسته مختص مشتریان وفادار است چون امتیاز ۹ یا ۱۰ را داده اند. این مشتریان همیشه خریدار محصول شما هستند و مشتاقانه آن را به دیگران معرفی می کنند.
Passives: این گروه که امتیازی مابین ۷ یا هشت را داده اند از بیزینس شما راضی هستند اما اشتیاق چندانی به معرفی آن به دیگران ندارند. این گروه به راحتی توسط سایر بیزینس ها جذب می شود.
Detractors: مشتریان ناراضی امتیازی بین ۰ تا ۶ را به کسب و کار شما می دهند این گروه احتمالا دست به بدگویی از برند شما هم بزنند که تداوم این موضوع باعث آسیب رساندن به برند شما می شود.
وقتی نظر سنجی را انجام دادید برای بدست آوردن شاخص باید تعداد امتیازات Detractor ها را از Promoter ها کم کنید. در محاسبه گروه میانی دخیل نیستند چون به طور قطعی نمی توان تعیین کرد که چه نظری در مورد بیزنس شما داشته اند.

دلایل اهمیت شاخص NPS

وقتی یک بیزنس از شاخص NPS برای سنجش مشتریان خود استفاده می کند اطلاعات بسیار مهمی از مشتریان کسب می کند. پس به صورت خلاصه وار دلایل اهمیت شاخص خالص ترویج کنندگان را بیان خواهیم کرد.
وفاداری مشتریان: یک برند موفق می تواند با اجرای شاخص nps مشتریان وفادار خود را تشخیص دهد. مشاری وفادار این برند را اولویت خود قرار می دهد و حتی دیگران را ترغیب به خرید از این برند می کنند. اطلاعاتی که با این شاخص به دست می آید می تواند به برندها کمک کند تا مخاطبان خود و راه های راضی نگهداشتن آن ها را بشناسند..
فضا برای بهبود یافتن: زمانی که از طریق این شاخص میزان وفاداری محاسبه می شود سازمان می توان بر روی مشتریانی که در گروه دوم و سوم قرار دارند( مشتریانی که رضایت کامل نداشتند) کار کند. میتواند قسمتی را برای نظر سنجی اختصاص دهد تا مشتریان آزادانه دلایل امتیازدهی خود را بیان کنند. این شیوه کمک می کند تا سازمان بداند در چه قسمتی قوی است و در چه بخش هایی ضعف دارد. با این کار می توان اقداماتی برای بهتر شدن برند انجام داد.
بازاریابی ارجاعی (Referral Marketing): بازاریابی ارجاعی را این روزها در فضای مجازی بسیار می بینیم. پیج هایی که بعد از خرید یک محصول آن را به دیگران پیشنهاد می کنند و از این طریق مشتریان جدیدی به مجموعه اضافه می شود. اگر این معرفی محصول از طرف یک فرد شناخته شده و مورد اعتماد باشد قطعا در ۷۰ درصد موارد به خرید می انجامد.

فرمول محاسبه NPS

فرمول محاسبه NPS چیست؟

همانطور که در محاسبه شاخص NPS هم گفتیم وقتی از مشتریان خود این سوال پرسیده می شود که آیا شما حاضر هستید مجموعه ما را به دیگران معرفی چگونه فروش خالص را محاسبه می کنید؟ کنید و عددی را بین صفر تا ده برای امتیاز دهی به این سوال در نظر می گیرید قطعا امتیازات بالاتر به معنی رضایت و امتیازات پایینتر به معنی عدم رضایت می باشد. حالا کسانی که عددهای ۹ و ۱۰ را داده اند ترویج کننده و عدد های بین ۷و ۸ منافع و عددهای ۰ تا ۶ دفع کننده هستند. حال فرمول محاسبه به این صورت است که باید ابتدا درصد مشتریان ترویج کننده و دفع کننده را حساب کنیم. سپس درصد مشتریان دفع کننده را از مشتریان ترویج کننده کم کنیم تا شاخص خالص ترویج کنندگان به دست بیاید.

به طور مثال اگر درصد مشتریان دفع کننده شما ۵۰ درصد باشد و درصد مشتریان ترویج کننده ۳۰ درصد باشد خالص ترویج کنندگان شما منفی ۱۵ می باشد.

معایب شاخص NPS چیست؟

به طور کلی طبق نظر سنجی هایی که در خصوص رضایت مشتریان انجام شده تمام دارای مزایا و معایب مشخصی هستند. شاخص NPS هم از این استثنا خارج نیست و دارای معایبی است.این شاخص کاملا دقیق و مشخص نیست و ممکن است طراحی سوالات آنقدری که لازم است دقیق و با کیفیت نباشد و مشتری بی توجه از کنار آن ها بگذرد.باید سازمان دلایلی را که باعث شده مشتریان ان را در رده دفع کننده قرار دهند را بررسی و رفع مشکل کنند.
نمی توان تنها با استفاده از این شاخص بیزینس خود را بهبود ببخشید بلکه باید تغییر و تحولاتی مثبت همیشه در کسب و کار وجود داشته باشد تا بتوان به موفقیت دست پیدا کرد. احتمالا با نحوه انجام این تغییرات اشنایی ندارید.

شاخص nps چه چیزی را می سنجد

شاخص nps چه چیزی را می سنجد؟

قطعا همه ی کسب و کارها با شنیدن چگونه فروش خالص را محاسبه می کنید؟ اسم شاخص NPS به کاربرد آن فکر می کنند. اینکه ضرورت استفاده از این شاخص چیست و آیا می توان بعد از استفاده از این شاخص رشد کسب و کار را رقم زد.

دیلویت (Deloitte) مطالعات بسیاری بر روی مشتریان و کسب کارهای مختلف انجام داد و به این نتیجه رسید که مشتریان در دنیای کنونی علاوه بر اینکه قدرت انتخاب و تصمیم‌گیری در مورد خرید خود را دارند، تا حد زیادی هم بر روی تصمیم گیری دیگران هم می توانند تاثیر مثبت با منفی بگذارند. وجود همین مسئله باعث ضرورت استفاده از شاخص خالص مروجان شده است.

این پرسشنامه محبوب اجرای ساده ای دارد داده هایی که از آن استخراج می شوند اعتبار دارند. طراحی این پرسشنامه ها به نحوی است که با یک یا دو سوال می توان به سنجش میزان وفاداری مشتری پرداخت.

سنجش میزان وفاداری مشتریان با استفاده از چندین تکنیک انجام می شود اما راحت ترین راه شاخص خالص مروجان است که به کسب و کارها کمک می کند تا علاوه بر سنجش وفاداری مشتریان با برقراری ارتباط با آنها بتوانند از نظرات مثبت آن ها در بازاریابی استفاده کنند. نظرات مثبت می تواند دید افراد را به کالا مثبت کند. حتی می توان از نظرات مشتریان ناراضی هم برای بهبود وضعیت کسب و کار استفاده کرد و از هر تکنیکی استفاده کرد تا مشتری به برند وفادار بماند.
در زیر چند نمونه از سوالاتی که برای سنجش وفاداری مشتریان به کار گرفته می شود را جمع آوری کرده ایم.
در مقیاس ۰ تا ۱۰، چقدر امکان دارد کسب و کار ما را به اطرافیان خود معرفی کنید؟
در مقیاس ۰ تا ۱۰ احتمال معرفی محصول ما به اطرافیانتان چقدر است؟
در مقیاس ۰ تا ۱۰ امکان معرفی برند ما به دوستان و آشنایانتان چقدر است؟
دلیل اصلی امتیازدهی شما چه چیزی است؟
چه راهکارهایی را برلط بهبود تجربه خودتان معرفی می کنید؟
از محصولات این کمپانی کدام یک بیشتر نظر شما را جلب کرده است؟
آیا موردی در این بیزنس وجود دارد که باعث ناامیدی شما شده باشد؟
چه کاری برای رضایت و خوشحالی مشتریان می توانیم انجام دهیم؟

شرکت های استفاده کننده از شاخص NPS

شرکت های استفاده کننده از شاخص NPS

شاید تصور کنید که شاخص NPS فقط مختص شرکت های کوچک و نوظهور است و برای برندهای معتبر و کمپانی های بزرگ جوابگو نمی باشد. همانطور که در تاریخچه هم اشاره کردیم شرکت های معتبر و بزرگ در سراسر دنیا از این راهکار برای اطلاع از درصد مشتریان وفادار استفاده می کنند. شرکت های بزرگ با این روش توانسته اند در هر دوره نقاط قوت خود را بهبود ببخشند و به درصد ترویج کنندگان برند خود بیفزایند. این شرکت ها که شامل اپل، فیس بوک، اچ پی، جنرال موتورز، شیندلر، فیلیپس، سی‌تی‌گروپ و … هستند به صورت منظم و اصولی شاخص خالص ترویج کنندگان را اندازه گیری می کنند.

در سال های اخیر شرکت های ایرانی هم به اهمیت اندازه‌گیری با استفاده از این شاخص پی برده اند و بیشتر در کسب و کارهای اینترنتی آن را اعمال می کنند.

جمع بندی

شاخص NPS یکی از ساده ترین شاخص هایی است که از سال ۲۰۰۳ به بعد استفاده از آن در شرکت های بزرگی چون اپل، جنرال، سامسونگ و … رایج شد. کاربرد این شاخص در اندازه گیری میزان وفاداری مشتریان می باشد. این اندازه گیری با در اختیار گذاشتن پرسشنامه ای به مشتریان و امتیاز دهی به سوالات تنظیم می شود. مفهوم تمامی سوالات این است که آیا مشتری تمایل به ترویج و معرفی برند مورد نظر را دارد که میزان تمایل خود را با امتیاز دهی تعیین می کند.

برای طراحی نظرسنجی NPS می توانید از پرسشنامه آنلاین اول فرم استفاده کنید و از امکانات آن بهره ببرید.

نرخ بازگشت سرمایه چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

نرخ بازگشت سرمایه

بازده‌ی سرمایه‌گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه یا به اختصار ROI نسبتی است که سود حاصل از سرمایه‌گذاری را در قالب درصدی از هزینه‌ی اولیه محاسبه می‌کند. به عبارت دیگر، در قالب درصدی از هزینه‌ی خرید، حساب می‌کند که این سرمایه‌گذاری چقدر سودآوری داشته است. نرخ بازگشت سرمایه به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که هر یک تومانی که در فلان پروژه سرمایه‌گذاری کردند، چقدر سود داشته است. سرمایه‌گذاران نه تنها برای ارزیابیِ چگونگی عملکردِ سرمایه‌گذاری‌شان، بلکه برای مقایسه‌ی عملکرد سرمایه‌گذاری‌های مختلف در انواع و اندازه‌های متفاوت هم از این نسبت استفاده می‌کنند.

برای مثال، فلان سرمایه‌گذاری در بورس، می‌تواند با سرمایه‌گذاریِ دیگری در زمینه‌ی تجهیزات مقایسه شود. نوع سرمایه‌گذاری مهم نیست؛ زیرا محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه فقط به هزینه‌ها و سود مرتبط با این سرمایه‌گذاری توجه می‌کند.

محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه یکی از رایج‌ترین نسبت‌های مورد توجه در بحث سرمایه‌گذاری است، زیرا بسیار ساده و تطبیق‌پذیر است. مدیران می‌توانند از این نسبت برای مقایسه‌ی نرخ‌های عملکرد در خرید تجهیزات سرمایه‌ای (تجهیزاتی که گران هستند و برای خریدشان سرمایه‌ی زیادی لازم است) استفاده کنند، در حالی‌که سرمایه‌گذاران می‌توانند محاسبه کنند کدام‌یک از سهام‌ خریداری‌شده، عملکرد بهتری داشته‌اند.

فرمول نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه، با کم کردنِ هزینه از درآمد کل و تقسیم آن بر هزینه‌ی کل محاسبه می‌شود.

فرمول محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

همان‌طور که می‌بینید، فرمول محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه بسیار ساده و در عین حال گسترده است. منظورم این است که درآمد و هزینه‌ها دقیقا مشخص نشده‌اند. هزینه‌ی کل و درآمد کل برای هر چیزی و در نظر هر کسی می‌توانند متفاوت باشند. برای مثال، شاید مدیری به جای درآمد و هزینه در این معادله، فروش خالص و هزینه‌ی کالاهای فروخته‌شده را جایگزین کند، در حالی‌که سرمایه‌گذار دید جهانی‌تری به این معادله دارد و از کل فروش و همه‌ی هزینه‌هایی استفاده می‌کند که در فرایند تولید یا فروشِ محصول پرداخت شده‌اند، از جمله هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی.

به این روش، محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه می‌تواند بسیار تطبیق‌پذیر باشد، اما بسته به اینکه کاربر چه چیزی را می‌خواهد ارزیابی کند یا نشان دهد، ممکن است گمراه‌کننده هم بشود. باید بدانید که هیچ معادله‌ی استانداردِ واحدی برای محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه وجود ندارد. در عوض، به این ایده‌ی اولیه توجه می‌کنیم که سودها درصدی از درآمد هستند. برای درک درستِ این نسبت، باید بفهمید که چه درآمدها و هزینه‌هایی در این معادله استفاده می‌شوند.

مثالی از محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه

حالا که فهمیدید معادله‌ی استانداردی برای محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه وجود ندارد، بیایید بدون ورود به بخش‌های هزینه و درآمد، نگاهی به فرمول اولیه بیندازیم. بیایید یک کارگزار فرضی بورس را در نظر بگیریم. بابک دلال سهام است و تخصصش سهام کم‌ارزش است، یعنی سهامی که در بازار غیررسمی سهام و با بهای بسیار کمی برای هر سهم معامله می‌شود و معمولا هم ریسک بالایی دارد.

او سال گذشته ۵۰۰ سهم، هر کدام به ارزش ۱۰۰۰ تومان از سهام فلزات مایع را خریداری کرد که سرمایه‌گذاریِ مخاطره‌آمیزی بود. امروز و پس از گذشت یک سال، ارزش هر سهم آن در بازار ۳۵۰۰ تومان است. بابک سهامش را می‌فروشد و از فرمول محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه برای محاسبه‌ی عملکردش استفاده می‌کند.

مثال محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

همان‌طور که می‌بینید، نرخ بازگشت سرمایه‌ی بابک ۲٫۵ یا ۲۵۰ درصد است. این یعنی به ازای هر ۱۰۰۰ تومانی که در شرکت فلزات مایع سرمایه‌گذاری کرده، ۲۵۰۰ تومان سود به دست آورده است. این سرمایه‌گذاری فوق‌العاده خوبی بوده، چون سرمایه‌ی اولیه را ۲٫۵ برابر کرده است.

حالا می‌توانیم انتخابِ خوب بابک در سرمایه‌گذاری روی فلزات مایع را با انتخاب دیگرش مبنی بر سرمایه‌گذاری در شرکت تجهیزات پزشکی مقایسه کنیم. در این سرمایه‌گذاری، بابک ۱۰۰ سهم، هر کدام به ارزش ۱۰۰۰ تومان خرید و هر سهم را ۱۲۵۰ تومان فروخت.

نمونه محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

در این خرید، نرخ بازگشت سرمایه‌ی بابک تنها ۲۵ درصد یا ۰٫۲۵ بود. البته این هم بازگشت سرمایه‌ی خوبی است، اما با سرمایه‌گذاری روی فلزات مایع، قابل مقایسه چگونه فروش خالص را محاسبه می کنید؟ چگونه فروش خالص را محاسبه می کنید؟ نیست.

تجزیه و تحلیل

به طور کلی هر نرخ بازگشت سرمایه‌ی مثبتی را می‌توان بازگشت خوبی قلمداد کرد. مثبت بودن این نسبت، یعنی کل هزینه‌ی سرمایه‌گذاری به علاوه‌ی مقداری سود، بازگشته است. نرخ بازگشت سرمایه‌ی منفی یعنی درآمد آن‌قدر نبوده که کل هزینه‌ها را پوشش دهد. ناگفته پیداست که نرخ بازگشت سرمایه هر قدر بالاتر باشد، بهتر است.

اگر نگاه دوباره‌ای به مثال‌مان درباره‌ی سرمایه‌گذاری‌های بابک بیندازیم، می‌بینیم که سرمایه‌گذاری اول، ۲۵۰ درصد بازگشت سرمایه داشت، در حالی‌که سرمایه‌گذاری دوم تنها ۲۵ درصد بازگشت سرمایه به همراه داشت. اولی، ده برابر دومی عملکرد بهتری داشت، پس بهتر بود که بابک همه‌ی پولش را در همان سهام اولی سرمایه‌گذاری می‌کرد.

محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه فوق‌العاده متنوع است و می‌تواند برای سرمایه‌گذاری‌های مختلفی استفاده شود. مدیران آن را برای ارزیابیِ بازگشت سرمایه‌هایی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذاران می‌توانند برای ارزیابی عملکرد سهام‌شان از آن استفاده کنند و افراد حقیقی هم می‌توانند برای ارزیابی نرخ بازگشت دارایی‌هایی هم‌چون خانه از آن بهره ببرند.

نکته‌ای که باید به خاطر داشته باشید این است که این نسبت، ارزش زمانیِ پول را در نظر نمی‌گیرد. البته برای خرید و فروش ساده‌ی سهام این حقیقت آن‌قدرها اهمیت پیدا نمی‌کند، اما برای محاسبه‌ی دارایی ثابتی مثل ساختمان یا خانه که هر سال به ارزش آن افزوده می‌شود، بسیار مهم است. به همین خاطر است که وقتی دریافتی‌های این فرمول را نسبت به ارزش فعلی محاسبه می‌کنیم، معمولا مقدار آن تغییر می‌کند.

چگونگی محاسبه مالیات و انواع مالیات در ایران

چگونگی محاسبه مالیات و انواع مالیات در ایران

در صورتی که شما به این موارد آگاه باشید می توانید مالیات کمتری به صورت کاملا قانونی پرداخت کنید، و متاسفانه مودیان تصور می کنند که وقتی بخواهیم مبلغ مالیات را کم کنیم باید کتمان کنیم یا تخلفی انجام دهیم اما اصلا اینطور نیست و اگر شما قانون را بلد باشید می توانید مالیات را کم کنید و در این مقاله به شما یاد می دهیم که چگونه مالیات کمتری پرداخت کنید.

چگونه مالیات کمتر بدهیم

مالیات های مستقیم و غیر مستقیم

تمامی پرداخت های ما به عنوان مالیات شامل مالیات های مستقیم و مالیات های غیر متسقیم می شود.

مالیات های مستقیم:

مالیات های متسقیم شامل مالیات هایی است که مستقیما از فرد گرفته می شود یا به ازای درآمدی که داشته باید پرداخت کند که در ادامه به تک تک آنها می پردازیم.

مالیات بر دارایی

هر فردی در ایران باشد باید مالیات بر دارایی خود را پرداخت کند. این دارایی ها ممکن است زمین، ساختمان یا هر چیز دیگری باشد. مالیات بر دارایی یکی از پایه های مالیاتی قانون مالیات های مستقیم می باشد.

مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد به هر میزانی که باشد شما باید پرداخت کنید البته نگران نباشید معافیت هایی هم وجود دارد اما بدانید که یکی از پایه های مالیاتی، مالیات بر درآمد است یعنی وقتی شما از کسب و کار خود سودی عایدتان می شود باید مالیات آن را به دولت پرداخت کنید.
برای مثال :
فردی که از کسب و کار خود در پایان سال ۵۰ میلیون تومان درآمد خالص داشته است را محاسبه کنید :

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۱۵% = ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

یعنی مالیاتی که باید پرداخت کند ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای درآمد ۵۰ میلیون تومانی است. البته معافیت هایی هم دارد که در اینجا ما آن را محاسبه نکردیم.

مالیات بر درآمد حقوق

پرداخت مالیات حقوق یک مالیات تکلیفی برای کارفرما می باشد برای اینکه مالیات کمتری بدهیم یعنی اینکه کارفرما موظف است میزان مالیات را از مبلغ نهایی حقوق شخص کسر کند و سپس به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند. برای مالیات حقوق در سال ۹۸ معافیتی در نظر گرفته شده است که این مبلغ ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان ماهیانه است یعنی در صورتی که فرد بیشتر از این مبلغ حقوقش باشد باید طبق جدول ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم مالیات را محاسبه و کسر کند و در نهایت به دولت پرداخت کند.

مالیات بر درآمد مشاغل

در صورتیکه شما جزء مشاغل هستید نرخ مالیاتی برای شما در نظر گرفته شده است که باید طبق آن مالیات خود را به دولت پرداخت کنید. برای فهم بیشتر یک مثال میزنم:
فردی که در سال ۱۲۰ میلیون تومان درآمد خالص یا سود داشته است مالیاتش طبق جدول زیر محاسبه می شود:

مبلغ از (ریال) تا نرخ مالیات
۰ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵%
۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۱ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰%
۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ و مازاد آن ۲۵%

خوب بعد از این یک نرخ مالیاتی هم برای مشاغل در نظر گرفته شده است که در سال ۹۸ میزان ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. یعنی تا بلغ ۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان مشاغل از مالیات معاف هستند و مازاد آن را باید مالیات بدهند.
یعنی مالیات این شخص اینگونه محاسبه می شود:

تا مبلغ ۲۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معاف از مالیات

۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۲۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۲۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۱۵% = ۳۶٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۲۰% = ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۲۵% = ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

در نهایت مجموع اعداد ۳۶٫۳۰۰٫۳۰۰ و ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ و ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ می شود ۱۸۶٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال
یعنی فرد باید ۱۸۶٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال مالیات پرداخت کند.

محاسبه مالیات

مالیات بر درآمد اتفاقی

در صورتیکه شخصی یک مالی را به صورت اتفاقی بدست آورد مشمول مالیات می شود. مثال ممکن است یک جایزه از طرف بانک باشد یا ملکی که به عنوان هدیه دریافت می کند یا در قرعه کشی شرکت می کند و برنده می شود و… در تمام این موارد شخص باید مالیات آن را پرداخت کند که در صورتیکه شخص حقیقی باشد طبق نرخ های جدول مشاغل پرداخت می شود و در صورتی که شخص حقوقی باشد میزان مالی که بصورت اتفاقی بدست آورده باشد ضربدر ۲۵% می شود.

بیشتر بدانید:فرار مالیاتی، دلایل، انواع و جرایم آن

مالیات بر درآمد املاک

مالیات املاک شامل چهار قسمت می باشد:

 1. مالیات بر اجاره املاک
 2. مالیات بر نقل و انتقال املاک
 3. مالیات بر سرقفلی املاک
 4. مالیات بر واحدهای خالی (ماده ۵۴ مکرر)

هر کدام از این موارد احکام خاصی دارند ولی برای اینکه مالیات کمتری بدهیم باید این محاسبات را بلد باشیم. مثلا برای مالیات نقل و انتقال ملک در صورتیکه ملک مسکونی باشد باید مبلغ ۵% به عنوان مالیات نقل و انتقال از ارزش معاملاتی را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنید. و در صورتیکه ملک اداری یا تجاری باشد باید علاوه بر ۵% مالیات مبلغ ۲% هم به عنوان سرقفلی پرداخت شود یعنی مجموعا ۷% مالیات پرداخت شود. برای اطلاعات بیشتر و خواندن کامل تفسیر قانون مالیات توصیه می شود کتاب قانون مالیات را قورت بده را مشاهده کنید تا بتوانید با اشراف بیشتر به قوانین مالیاتی، مالیات کمتری پرداخت کنید.

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی یا شرکت ها نیز باید مالیات خود را طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم محاسبه کنند و به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند. ماده ۱۰۵ گفته که نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها ۲۵% از کل درامدشان هست. یعنی از مبلغ فروش شما باید تمام هزینه ها و استهلاکات را کم کنید و مبلغی که برای شما می ماند را ضربدر ۲۵% کنید. برای مثال :

جمع کل فروش : ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

هزینه ها و استهلاکات : ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مانده ۴۰ میلیون تومان

در اصل سود شما این ۴۰ میلیون تومان محسوب می شود و باید ضربدر نرخی شود که اعلام کردیم و هر چه شد مبلغ مالیات شما می شود.چگونه مالیات کمتری پرداخت کنید.

مالیات غیر مستقیم گمرک

مالیات های غیر مستقیم:

مالیات های غیر مستقیم مالیات هایی هستند که به صورت غیر مستقیم از شخص گرفته می شوند یا به عبارت دیگر این نوع مالیات ها از مصرف کننده نهایی گرفته می شود. نمونه ای از این مالیات ها به شرح زیر می باشد:

 • حقوق و عوارض گمرکی
 • مالیات بر مصرف
 • مالیات بر ارزش افزوده

چگونگیدریافت مالیات

در ایران از سود خالص هر شخص یا شرکت مالیات گرفته می شود و در صورتیکه که فرد دچار زیان شده باشد نیاز به پرداخت مالیات نیست و برای پرداخت مالیات شما باید سود خالص کسب کرده باشید یعنی میزان فروش و خدمات خود را محاسبه کنید و تمامی هزینه ها و استهلاکات را از فروش کسر کنید تا میزان سود سود خالص شما مشخص شود و از آن طبق نرخ هایی که گفته شد مالیات را محاسبه و نهایتا به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنید.
نحوه محاسبه سود خالص بر اساس اسناد و مدارکی است که شما به سازمان امور مالیاتی ارائه می دهید پس دقت کنید که تمامی هزینه های خود را ارائه کنید.

چگونه مالیات کمتری پرداخت کنیم؟

هزینه های قابل قبول در مالیات

یکسری هزینه ها هستند که سازمان امور مالیاتی آنها را قبول می کند و در ماده ۱۴۸ مفصلا به آنها اشاره کرده است. شما باید تمام هزینه هایی که انجام می دهید را به درستی ثبت کنید تا از میزان سود شما کاسته شود و در نهایتا مالیات کمتری پرداخت کنید.

استهلاک

استهلاکات از دیگر مواردی هستند که در کسب و کارها میبینم محاسبه نمی شود. یعنی از دارایی ها جدول استهلاک تهیه نمی شود تا از سود واقعی شما کاسته شود. مبلغ استهلاک مبلغ قابل توجهی می شود که قانون این گزینه را برای مودی در نظر گرفته است.

هزینه ها

تمامی فاکتورهای مربوط به هزینه ها را نگهداری و ثبت نمایید، حتی فاکتور های مربوط به هزینه های ناچیز را هم ثبت نمایید. تمامی این فاکتور ها افزون بر فاکتور های ریز و ناچیز در زمان طولانی تبدیل به مبلغ قابل ملاحظه ای می شود که در میزان مالیات تعیین شده شما تاثیر گذار خواهد بود.

کمک به موسسات خیریه

هزینه های خیریه

پرداخت هایی که به خیریه ها می شود یک تیر و دو نشان است یعنی شما هم کار خیر انجام داده اید هم میزان سود خود را کمتر کرده اید. برای مثال شما در نظر بگیرید که می خواهید مالیات کمتری پرداخت کنید در این صورت شما مبلغ ۲ میلیون تومان را به موسسات خیریه پرداخت می کنید و به سازمان امور مالیاتی هنگام رسیدگی اعلام می کنید تا این مبلغ را به عنوان هزینه های قابل قبول شما تلقی کند و از ماخذ مالیاتی کسر گردد.

معافیت ها

در قانون خیلی از جاها معافیت هایی را برای مشاغل یا شرکت ها در نظر گرفته است که می توانید به خوبی از آنها استفاده کنید. مثلا در ماده ۱۳۲ آمده که شرکت هایی که در مناطق کمتر توسعه یافته هستند تا ۵ سال از معافیت مالیاتی برخوردارند. از اینگونه معافیت ها و امتیازات در قانون زیاد دیده می شود.

بخشنامه های جدید

یکی دیگر از موارد خیلی خوب برای کاهش مالیات گوش به زنگ بودن از بخشنامه های جدید است. خیلی از وقتها سازمان امور مالیاتی بخشنامه ای ارائه می کند که طبق آن شما مشمول یکسری بخشودگی ها و معافیت هایی می شود و در صورتی که از آن اطلاع نداشته باشید این امتیاز را از دست می دهید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.