چه بر سر قیمت اتر خواهد آمد؟


مشتریان بانکی که با چک سروکار دارند بخوانند | صفر تا صد وصول یا برگشت چک در بانک ها

پس از احصا و شناسایی نیازها و مشکلات قانون پیشین چک، در سال ۱۳۹۷ قانون جدید چک توسط نمایندگان مجلس تدوین و به بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ شد. در همین راستا بانک مرکزی اقدامات لازم در زمینه اجرای قانون جدید چک را اجرا گذاشته و به مشتریان اطلاع رسانی کرده است.

مشتریان بانکی که با چک سروکار دارند بخوانند | صفر تا صد وصول یا برگشت چک در بانک ها

پس از احصا و شناسایی نیازها و مشکلات قانون پیشین چک، در سال ۱۳۹۷ قانون جدید چک توسط نمایندگان مجلس تدوین و به بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ شد. در همین راستا بانک مرکزی اقدامات لازم در زمینه اجرای قانون جدید چک را اجرا گذاشته و به مشتریان اطلاع رسانی کرده است.

مشتریان شبکه بانکی که با چک سروکار دارند باید از رویه‌های اجرایی مربوط به آن آگاهی کامل داشته باشند. برای آگاهی از این رویه‌ها، سوالات متداول زیر با تواتر زمانی مراجعه به شعبه برای دریافت وجه چک تا درخواست صدور گواهی عدم پرداخت، مسدودی حساب صادرکننده چک برگشتی به میزان مبلغ کسری چک و نحوه پیگیری، رفع سوءاثر از سوابق چک های برگشتی و روش‌های آن، رفع مسدودی، نحوه اطلاع رسانی مسدودی وجوه حساب‌های صادرکننده چک و نحوه استعلام این مبالغ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که در ادامه می خوانید.

- هنگام مراجعه به بانک اگر حساب صادرکننده چک به اندازه مبلغ چک موجودی نداشت دارنده چک چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

اگر موجودی حساب صادرکننده چک کافی نبود دارنده چک می‌تواند از بانک درخواست کند هر مقدار موجودی حساب جاری صادرکننده چک را به ایشان پرداخت کند.

همچنین براساس دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار، اگر موجودی حساب جاری شخص صادرکننده چک موجودی نداشت بانک ملکف است سایر حساب‌های شخص را بررسی و در صورت وجود موجودی آن را به دارنده چک بپردازد.

در مرحله آخر و در صورت عدم کفایت مجموع مبالغ موجود در حساب‌های شخص نزد بانک صادرکننده چک به درخواست دارنده چک گواهینامه عدم پرداخت به میزان کسری مبلغ چک صادر می‌شود.

برای مثال اگر شخصی چکی به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال کشیده باشد و موجودی حساب جاری ایشان ۴۰ میلیون ریال باشد بانک به تقاضای دارنده چک مکلف است مبلغ ۴۰ میلیون ریال را برداشت کرده و به ذینفع پرداخت کند. همچنین اگر در سایر حساب‌های شخص (‌قرض‌الحسنه‌ پس‌انداز،‌ حساب ‌سرمایه‌گذاری‌ کوتاه‌مدت ‌و حساب‌سرمایه‌گذاری ‌بلندمدت) نزد همان بانک مبلغ ۵۰ میلیون ریال باشد این مبلغ نیز پرداخت می‌شود. با این حساب مجموع مبالغ (۴۰+۵۰) پرداخت‌شده معادل ۹۰ میلیون ریال است و برای ۱۰ میلیون ریال باقی‌مانده از مبلغ چک نیز بنا به درخواست دارنده، گواهینامه عدم پرداخت صادر می‌شود.

- پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت به چه صورت عمل می‌شود؟

در قانون جدید چک، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت، تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا زمانی که از چک برگشتی رفع سوء اثر نشده است، محدودیت‌های زیر را نسبت به صاحب حساب و امضاکننده چک برگشتی اعمال کنند:

الف- عدم امکان افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ حتی صدور المثنی/ تمدید تاریخ اعتبار کارت/ کارت اعتباری و تسهیلات خرد

ب- مسدود شدن وجوه تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری موجود است به میزان کسری مبلغ چک؛ در این زمینه اولویت مسدود شدن حساب ها با بانک‌ها و موسسات اعتباری خواهد بود که مجموع موجودی حساب‌های سپرده متناظر (ریالی یا ارزی) صادرکننده چک نزد آنها بالاترین رقم باشد. در خصوص نحوه انتخاب حساب‌های سپرده، اولویت به ترتیب با حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت،‌ سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده قرض‌الحسنه جاری صادرکننده چک است.

همچنین پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، وجوه حساب‌های افراد به میزان مبلغ کسری چک مسدود می‌شود. در واقع مهلت ۲۴ ساعته توسط قانونگذار برای تامین موجودی حساب چک قبل از اعمال اقدامات تنبیهی در نظر گرفته شده است.

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی

در صورت برگشت خوردن یک برگ چک، آیا امکان ثبت سایر برگ‌های آن دسته چک در سامانه صیاد وجود دارد؟

خیر. با توجه به مفاد ماده (۲۱) مکرر قانون صدور چک، تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی، صدور چک جدید، از ناحیه صاحب حساب و امضاکنندگان چک برگشتی مزبور، ممنوع می‌باشد.

- چاپ کد رهگیری بر روی گواهی عدم پرداخت اجباری است؟

بله. در ماده (۴) اصلاحی قانون صدور چک، برای بانک تکلیفی مبنی بر درج فوری کد رهگیری بر روی گواهی‌نامه عدم پرداخت پیش‌بینی شده است. انجام این تکلیف قانونی، از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳‌‌/۸‌‌/۹۷ برای بانک‌ها الزامی است.

- با توجه چه بر سر قیمت اتر خواهد آمد؟ به صدور گواهی عدم پرداخت به علت مغایرت اطلاعات برگه چک با سامانه صیاد، آیا این موضوع به عنوان سوء سابقه برای صادرکننده چک لحاظ می شود؟

بله. مغایرت اطلاعات نسخه کاغذی با اطلاعات سامانه‌ای چک، از مصادیق اختلاف در مندرجات چک (موضوع ماده ۳ قانون صدور چک)، محسوب شده و در صورت درخواست دارنده (وفق مواد ۴، ۵ و ۵ مکرر قانون صدور چک)، منجر به برگشت چک و ثبت سوءاثر در سامانه یکپارچه بانک مرکزی خواهد شد.

- آیا ذینفع چک می‌تواند پس از مسدودی مبلغ کسری چک، مبلغ را از بانک طلب کند؟

خیر. این موضوع نیازمند فرآیند قضایی و حکم دادگاه است. دارنده چک برگشتی می‌تواند با در دست داشتن گواهی عدم پرداخت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه مراجعه و صدور اجراییه از دادگاه را درخواست کند.

- در زمان برگشت چک آیا همه حساب‌های فرد مسدود می‌شود؟

حساب مسدود نمی‌شود بلکه مبالغ موجود در حساب‌های صادرکننده چک برگشتی به میزان مبلغ کسری چک مسدود می‌شود. برای مثال اگر چک شخصی به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال در بانک A برگشت بخورد، مبالغ موجود در حساب‌های وی در سایر بانک‌ها مجموعا به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال مسدود می‌شود. در این صورت مازاد موجودی حساب فرد قابل برداشت است و شخص می‌تواند از آن مبلغ استفاده کند.

- زمانی که حساب صادرکننده چک برگشتی در یک بانک مسدود شود رفع مسدودی چگونه انجام می‌شود؟

رفع مسدودی حساب شخص منوط به رفع سوءاثر از سوابق چک‌های برگشتی است.

چنانچه موجودی حساب، بر اساس بند "ب" ماده (۵) مکرر (به دلیل غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک) مسدود گردد، رفع انسداد، حسب دستور قضایی و یا رفع چه بر سر قیمت اتر خواهد آمد؟ سوءاثر از چک، بر اساس تبصره (۳) ماده (۵) (روش‌های شش‌گاه رفع‌سوءاثر چک) قانون صدور چک به عمل خواهد آمد.

چنانچه حساب صادرکننده، در اجرای ماده (۱۴) قانون صدور چک (صادرکننده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد)، مسدود شده باشد، حسب تبصره‌های (۱) و (۲) ماده اخیرالذکر، در صورت انصراف دستور دهنده (دستور عدم پرداخت) یا تعیین تکلیف در مرجع قضایی و یا عدم تسلیم گواهی تقدیم شکایت در مرجع مرجع قضایی ظرف مدت یک‌هفته، به بانک، از حساب رفع مسدودی به عمل خواهد آمد.

- رفع سوءاثر از سوابق چک های برگشتی اشخاص با چه روش‌هایی ممکن است؟

براساس قانون صدور چک و قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ و بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تمام امور مربوط به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی اشخاص صرفاً از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها و به صورت ذیل امکانپذیر است:

ـ واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک عهده و ارائه درخواست مسدودی به مدت یک‌سال:

در صورتی که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدوه نشده باشد، بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک‌سال، ظرف مدت سه روز، واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

توضیح: هر صورت ارائه یا احراز هر یک از سایر شیوه‌های رفع سوءاثر چک (روش‌های ذیل)، بانک موظف به رفع مسدودی از وجوه مسدودشده است.

ـ ارائه فیزیک چک برگشتی: مشتری فیزیک چک برگشتی را به بانک ارائه و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل می کند.

ـ ارائه رضایت‌نامه محضری دارنده (ذی نفع) چک به بانک: در صورت عدم امکان ارائه فیزیک چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی‌نفع چک (شخصی که گواهی‌نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) می‌تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث، رضایت خود را نسبت به متشری اعلام کند. در این صورت، بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام می‌کند.

تبصره: چناچه ذی‌نفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می‌تواند با ارائه نامه رسمی، رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام می‌کند.

ـ ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صالح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک. ارائه نامه از مرجع ثبتی ذی‌صالح موضوع ماده ۳۸۱ «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» مبنی بر اجرای چک (با ذکر مشخصات اصلی چک) و لزوم رفع سوءاثر از آن.

ـ ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک.

ـ سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

توضیح ۱: بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهینامه عدم پرداخت صادره را بلافاصله پس از برگشت چک به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.

توضیح ۲: بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک‌های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، اقدام به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک‌های برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک کند.

پس از برگشت چک و مسدودسازی حساب مراتب در اینترنت‌بانک، موبایل‌بانک و . به اطلاع صادرکننده چک می‌رسد. همچنین پیامکی حاوی اطلاعات مسدودسازی وجوه حساب ناشی از برگشت چک برای صادرکننده توسط بانک مربوطه ارسال می‌شود.

- نحوه اطلاع‌رسانی در زمان رفع مسدودی به چه صورت است؟

پس از رفع سواثر از چک برگشتی و انجام فرایند رفع مسدودی، مراتب در اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک به اطلاع فرد خواهد رسید. همچنین پیامک اطلاع‌رسانی توسط بانک مربوطه درخصوص رفع مسدودی نیز به انضمام اطلاعات لازم (حاوی مبلغ، حساب و بانک مربوطه) برای فرد ارسال می‌شود.

- آیا امکان استعلام مبالغ مسدود شده حساب ها بابت چک برگشتی وجود دارد؟

صادرکنندگان و ذینفعان چک برگشتی می‌توانند با مراجعه به سایت بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir، در قسمت فوتر (پانوشت) وب سایت (https://www.cbi.ir/InquiryMahCheque/۲۳۵۸۶.aspx)، از بخش «استعلام مبالغ مسدود شده حسابها بابت چک برگشتی» از مبالغ مذکور آگاهی یابند.

صادرکنندگان و ذینفعان چک برگشتی پس از مراجعه به صفحه فوق‌الذکر و با وارد کردن اقلام اطلاعاتی شامل کد ملی یا شماره تلفن همراه صاحب حساب/امضاکننده/ذینفع، می‌توانند از دو شیوه «اطلاعات چک» و «کد رهگیری چک برگشتی» نسبت به استعلام مبالغ مسدود شده حسابها بابت چک برگشتی اقدام کنند.

در این صفحه اطلاعاتی شامل شناسه حکم، شماره شبا حساب، مبلغ مسدودشده، تاریخ های مسدودی و رفع مسدودی و وضعیت فعلی حساب ارائه می شود. وضعیت های حساب شامل مسدودشده (وجه مربوطه غیر قابل برداشت می باشد)، رفع مسدودشده (وجه مربوطه قابل برداشت توسط صاحب حساب است) و یا در حال انجام عملیات (در حال پیگیری رفع مسدودی توسط بانک مربوطه) است.

- محرومیت‌های ناشی از چک برگشتی در چه مواردی اعمال نمی‌شود؟

در مواردی که یکی از دلایل برگشت چک شامل ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون صدور چک باشد این محرومیت‌ها اعمال نمی‌شود. چک‌های مشمول ماده ۱۴ چک‌هایی است که صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت چه بر سر قیمت اتر خواهد آمد؟ دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌کند.

ترید ارز دیجیتال چیست و چگونه کار می کند؟

ارز دیجیتال

کریپتوکارنسی‌ها بازاری نوظهور محسوب می‌شوند که با ورود ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین و اتریوم به جریانی مهم تبدیل شده‌اند. بیشتر کریپتوکارنسی‌ها که به‌ طور خلاصه «کریپتو» نیز نامیده می‌شوند، از تکنولوژی بلاک چین استفاده می‌کنند. کریپتوکارنسی‌ها با ارزهای فیاتی تفاوت‌هایی دارند. این ارزهای دیجیتال دارایی‌هایی غیرمتمرکز هستند که برخلاف ارزهای فیات تحت کنترل مرجع نظارتی یا بانک مرکزی قرار ندارند. با وجود ممنوع بودن ترید ارز دیجیتال در اکثر کشورها، پتانسیل این حوزه برای تغییر چشم‌اندازهای مالی غیرقابل انکار است. در واقع فرصت‌های تجاری و سرمایه گذاری بسیاری در پس زمینه آن وجود دارد. بیشتر ارزهای دیجیتال مبتنی بر تکنولوژی بلاکچین هستند. این تکنولوژی دارای مزایا و کاربردهای بسیاری برای مدل‌های مشتری محور، زنجیره‌های تأمین مواد غذایی و پروتکل‌های پیشرفته امنیت سایبری است. ترید ارز دیجیتال در مقایسه با معاملات در بازارهای سنتی‌تری مانند فارکس تفاوت اساسی از خودشان نشان می‌دهند. چون آنها دارایی‌های جدیدی هستند که کمترین تاثیرپذیری را از محرک‌های اثرگذار بر بازارها می‌گیرند.

چه چیزی بازار ارزهای دیجیتال را به حرکت در می‌آورد؟

ترید ارز دیجیتال

از آنجا که بازار کریپتوکارنسی‌ها بسیار جدید هستند، در نتیجه همبستگی کمتری با دیگر دارایی‌ها دارند. کریپتوکارنسی‌ها به‌ صورت غیر متمرکز و به‌ دور از مراجع کنترلی و نظارتی طراحی شده‌اند. به همین دلیل محرک‌هایی از قبیل انتشار اطلاعات، تغییرات نرخ و تحولات سیاسی بر این دارایی‌ها به‌اندازه‌ی ارزهای فیات تأثیرگذار نیستند.

عوامل زیر بر ترید ارز دیجیتال تاثیر می‌گذارند:

زمانی که مخالفت‌ها نسبت به فضای کریپتوکارنسی‌ها افزایش پیدا می‌کند

حمله به بازار کریپتوکارنسی‌ها که نقص‌های امنیتی را آشکار می‌کند

اخبار و شایعاتی مبنی بر کنترل بیشتر بانک مرکزی یا دولت‌ها بر اجرای ممنوعیت کریپتوکارنسی‌ها

ترید ارز دیجیتال چگونه کار می‌کند؟

ترید ارز دیجیتال

از ترید ارز دیجیتال تا فیات: تصور کنید که شما مقداری پول دارید و می‌خواهید آن را در فضای کریپتوکارنسی‌ها سرمایه گذاری کنید. در این صورت از کجا شروع می‌کنید؟ پاسخ «صرافی» است. پورتال‌هایی که دنیای ما را با دنیای ارزهای دیجیتال مرتبط می‌سازند، «صرافی‌ها» هستند. صرافی‌های بسیاری برای انجام این کار وجود دارند. اما قبل از انتخاب یکی از آن‌ها برای ترید ارز دیجیتال خود باید نکته‌هایی را در نظر بگیرید و صرافی‌ها را از این نظر بررسی کنید:

اعتبار:

قبل از هر اقدامی، ابتدا مطمئن شوید که این صرافی در کشور و منطقه‌ی سکونت شما در دسترس است و سرویس ارائه می‌دهد یا خیر. برای مثال بسیاری از صرافی‌ها همانند coinbase، kraken، Poloniex, Bittrex, Bitfinex, Bithumb, Coinone اجازه عضویت به ایرانیان را نمی‌دهند؛ بنابراین پیش از افتتاح حساب بررسی کنید که کدام صرافی برای کشور شما ممنوعیت معامله ایجاد نمی‌کند.

شهرت و سابقه:

نکته بعدی که باید آن را بررسی کنید شهرت و سابقه آن صرافی است. آیا کاربرانش از خدمات آن صرافی راضی هستند؟ آیا اخیراً هک شده است؟ چقدر معامله در آن ایمن است؟ آیا مردم شکایاتی از آن صرافی کرده‌اند؟ سایت Twitter و Reddit منابع خوبی برای بررسی نظرات در این خصوص هستند.

نرخ مبادلات:

در مرحله‌ بعد باید نرخ مبادلات آن صرافی را بررسی کنید. صرافی‌های مختلف ممکن است نرخ‌های متفاوتی داشته باشند که باید حتماً آن را در نظر داشته باشید.

امنیت:

همیشه صرافی را انتخاب کنید که به‌ نوعی از شما ID یا شناسه‌ی تائید هویت می‌خواهد. اگرچه این کار ممکن است زمان‌بر باشد، اما به همین علت، معامله شما در این صرافی در مقایسه با یک صرافی ناشناس، صد برابر امن‌تر می‌شود. برای خرید ارزهای دیجیتال در ابتدا باید صرافی مورد نظرتان را -که به شما امکان خرید و فروش ارز مورد نیازتان را می‌دهد – انتخاب کنید. تا حد امکان سعی کنید کریپتوکارنسی خود را در آن صرافی ذخیره نکنید زیرا امکان هک شدن وجود دارد. شما باید ارزهای دیجیتال‌تان را در کیف پول یا همان «wallet» ذخیره کنید. در واقع کیف پول، آدرسی روی زنجیره‌ی بلاکچین است. چیزی شبیه به این که آدرس https://khanesarmaye.com شما را به صفحه‌ وب‌سایت ما هدایت می‌کند. پس می‌توانید ارز دیجیتال خود را به جای صرافی در یک کیف پول الکترونیکی آنلاین یا آفلاین ذخیره کنید.

چند نوع ترید ارز دیجیتال وجود دارد؟

ترید ارز دیجیتال

معاملات روزانه:

این روش شامل انجام معاملات متعدد در طول روز و تلاش برای کسب درآمد از حرکات کوتاه‌ مدت قیمتی است. معامله گران روزانه زمان زیادی را صرف خیره شدن به صفحه‌های کامپیوتر خود می‌کنند و معمولاً تمام معاملاتشان را در پایان هر روز می‌بندند.

اسکالپینگ:

یکی دیگر از استراتژی معامله‌ در طی روز که به تازگی بسیار محبوب شده، اسکالپینگ است. در روش اسکالپینگ تلاش می‌شود تا سودی حتی جزئی از تغییرات کوچک قیمتی ایجاد کرد. اسکالپینگ بر معاملات بسیار کوتاه ‌مدت تمرکز دارد و بر این اساس استوار است که کسب سودهای کوچک به‌طور مکرر، ریسک‌ها را محدود و برای معامله گران مزیت ایجاد می‌کند. اسکالپرها می‌توانند در طی یک روز ده‌ها و حتی صدها معامله انجام دهند.

معاملات سویینگ:

این نوع از معامله سعی دارد از «نوسان» طبیعی چرخه‌ قیمت‌ها بهره بگیرد. معامله گران سویینگ زمانی سود خواهند برد که قادر باشند زمان واقعی یک تغییر مطلوب در قیمت را پیش‌ بینی کنند. آنها تلاش می‌کنند تا بدون نظارت مداوم بر صفحه‌ی نمایشگر رایانه‌ خود، تصویری کلی از معاملات را زیر نظر داشته باشند. به‌ عنوان مثال، معامله‌گران سویینگ می‌توانند موقعیت معاملاتی را باز کنند و آن را تا زمان رسیدن به نتیجه مطلوب، گاهی برای هفته یا حتی ماه‌ها باز نگه دارند.

چگونه می‌توان قیمت‌ها را تحلیل کرد؟

ترید ارز دیجیتال

شاید این پرسش برایتان پیش بیاید که: «آیا می‌توان حرکت‌های قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کرد؟» پاسخ کوتاه این است که هیچ‌کس به‌ طور دقیق نمی‌تواند پیش‌ بینی کند که چه بر سر قیمت بیت کوین خواهد آمد. با این‌حال، برخی از معامله گران از الگوهای تشخیص، روش‌ها و قوانین خاصی استفاده می‌کنند که به آن‌ها امکان کسب سود در طولانی مدت را می‌دهد. هیچ‌کس نمی‌تواند منحصراً فقط معاملات سودآور انجام دهد. اما می‌توانید در پایان روز توازنی مثبت ایجاد کنید، حتی اگر در این مسیر ضررهای زیادی متحمل شوید. معامله گران معمولاً در هنگام تحلیل قیمت‌ها از دو روش استفاده می‌کنند: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال

تحلیل بنیادی چیست؟

ترید ارز دیجیتال

در این روش سعی می‌شود تا با در نظر داشتن تصویری کلی از روند، قیمت را پیش‌ بینی کرد. به عنوان مثال، تحلیل بنیادی بیت کوین را در نظر بگیرید. در اخبار مربوط به این ارز، پیشرفت‌های فنی، مقررات جهانی و هر خبر یا موضوعی که می‌تواند بر موفقیت این ارز دیجیتال تأثیر بگذارد، ارزیابی می‌شود. کارشناس‌ها در این روش به بررسی ارزش بیت کوین به ‌عنوان یک تکنولوژی – صرف‌نظر از قیمت فعلی آن – و نیروهای خارجی مربوط به آن می‌پردازند تا اتفاق‌هایی که در آینده بر سر قیمت ارز می‌افتد را پیش بینی کنند. به‌ عنوان مثال، اگر چین به ‌طور ناگهانی تصمیم به ممنوعیت بیت کوین بگیرد، این نوع از تجزیه و تحلیل احتمال افت قیمت آن را پیش‌بینی می‌کند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

ترید ارز دیجیتال

در این روش به وسیله بررسی آمارهای بازار، مانند حرکات قیمت در گذشته و حجم معاملات، به پیش‌بینی قیمت‌ها می‌پردازند. درواقع در تحلیل تکنیکال تلاش می‌شود الگوها و روندهای قیمت مشخص شوند و بر اساس این موارد نتیجه بگیرد که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است: «بدون توجه به ماجراهایی که اکنون در جهان رخ می‌دهند، حرکات قیمتی با زبان مخصوص خودشان سخن می‌گویند و به شما کمک می‌کنند تا اتفاق‌های آینده را پیش‌بینی کنید.»

اکنون کدام روش بهتر است؟

همان‌طور که خودتان بهتر می‌دانید، هیچ‌کس نمی‌تواند آینده را به‌ طور دقیق پیش‌ بینی کند و حقیقت غیر قابل انکار این است که هیچ نوع تضمینی برای نتایج معاملات مختلف وجود ندارد. با چه بر سر قیمت اتر خواهد آمد؟ این‌ حال، به نظر می‌رسد که ترکیبی درست از هر دو روش احتمالاً بهترین نتیجه را به همراه خواهد داشت.

چه بر سر قیمت اتر خواهد آمد؟

لیست بازارها و مراکز خرید کیش

با شروع فصل پاییز و فرارسیدن امواج هوای خنک و مطبوع، بازار مسافرت ها نیز داغ می شود. در میان مقاصد مسافرتی این روزها، جزیره گردی یکی از همان تجربیات منحصر بفرد سفر در ایران است، که حتما به مذاق خیلی ها خوش خواهد آمد. نگین این روزهای خلیج فارس حالا حسابی رشد کرده و در کنار سواحل بکر و آرامش، دنیایی از هیجان های نو را برایتان تدارک دیده است. در میان لذت های بی شمار جزیره و فضای دل انگیز هتل های کیش، این بار بنابر نیاز اغلب مسافرین جزیره، قرار است شما را در بازارها و مراکز خرید کیش همراهی کنیم تا یک خرید خوب و ایده آل، در کوتاهترین زمان ممکن داشته باشید. اگر بازارهای کیش را برای خرید انتخاب کرده اید و به دنبال بازارهای کیش با قیمت مناسب هستید و یا با جستجوی بازارهای کیش روی نقشه به این صفحه رسیده اید حتما با ما همراه شوید تا خریدی سودمند را تجربه کنید. ایران هتل آنلاین، با شعار"هوشمندانه سفر کنید"، شما را در تمامی قسمت های سفر در جزیره همراهی خواهد کرد.

کیش

جزیره گردی

جزیره مرجانی این روزها با انواع و اقسام جاذبه ها در پی خلق اوقاتی خوش برای هر مسافری است. از میان تمام جاذبه های گردشگری کیش برخی از جاذبه ها هستند که در بین تمام مسافرین جزیره محبوبند. غواصی در آبهای مرجانی و نقره فام، شنا کردن با دلفین ها در دلفیناریوم معروف جزیره، پاراسل، پلاژ بانوان، بولینگ مریم، قایق رانی، دوچرخه سواری، بازدید از کشتی یونانی، اسکوتر برقی، شاتل، اجاره ماشین و رانندگی و در نهایت یکی از جذابیت های مهم کیش، بازار و خرید کردن است. به این لیست بلند بالا تفریحات دیگری همچون شو و جنگ شادی،سواحل و سکله ها، پینت بال و بسیاری تفریحات دیگر را اضافه کنید. کیش حتما شما را راضی خواهد کرد.

خرید در کیش

چند نکته قبل از خرید

سال ها قبل خرید کردن در جزیره کیش یک فرآیند کاملا منحصربفرد بود، بسیاری از کالاها فقط در جزیره کیش یافت می شد، اما حالا اغلب لوازم مورد نیازمان در تمام شهرها در دسترس است. بنابراین خرید در جزیره حالا رنگ و بویی متفاوت تر از آن دوران دارد. بیایید هوشمندانه سفر کنیم برای استفاده مفید از زمان اقامت تان در جزیره و استفاده تمام و کمال از وقتتان بهتر است، قبل از آغاز سفر یک پلن یا برنامه سفر برای خودتان طراحی کنید. از محل اقامت تان گرفته تا مراکز تفریحی، مراکز خرید و مال ها و رستوران ها و کافه هایی که قرار است به آن ها سر بزنید. یک جستجو کوچک در سایت های شما را قادر خواهد ساخت تا اولا بهترین مکان ها را نسبت به بودجه خود انتخاب کرده و در هزینه ها نهایت صرفه جویی را بکنید و ثانیا از تجربیات مفید دیگران استفاده کرده تا سفر تمام و کمال به دلتان بنشیند. مثلا اگر قصد اقامت در جزیره و رزرو هتل های کیش را داشتید سری به ایران هتل آنلاین زده لیست هتل ها و امکاناتشان و یا حتی نزدیکی به مراکز تفریحی و خرید را مد نظر گرفته و با توجه به بودجه تان یکی از این هتل های چند ستاره را انتخاب کنید و البته حتما سری به گنجینه نظریات مشتریان قبلی هتل ها بیاندازید . مطمئن باشید نکات ارزشمندی را ملاحظه خواهید کرد که قطعا در بسیاری از انتخاب ها همانند زمان سفر، آب و هوای جزیره، مکان اقامت و یا حتی لوازمی که باید به همراه ببرید را در اختیارتان قرار می دهند. اما به هنگام خرید در جزیره چه نکاتی را باید مد نظر گرفت تا هم خرید خوبی داشته باشیم و هم در هزینه هایمان صرفه جویی کنیم؟ بیایید سری به نظرات مسافرین قبلی جزیره بزنیم و پاسخ را از آن ها جویا شویم.

اغلب مسافرین معتقدند اگر قصد خرید در جزیره را دارید قدم اول ارزیابی قیمت ها در شهر محل اقامت خودتان است. اگر تفاوت قیمت آنچنان محسوس نباشد، بهتر است به جای گشتن در بین مغازه های مختلف و چانه زدن وقتتان را صرف تفریح در جزیره بنمایید.

مرکز خرید کیش

خرید برخی از اجناس همانند لوازم الکترونیک مثل لپ تاپ، موبایل، کامپیوتر، دوربین عکاسی، دوربین فیلم برداری و . در جزیره اغلب توصیه نمی شود. اگر قصد خرید در این زمینه را داشه باشید باد جنس شناس قابلی باشید که بتوانید اصل را از قلابی تشخیص بدهید. در برخی مراکز نیز کالاهای معتبری عرضه می شود، اما گاه قیمت شان از شهرهای دیگر گران تر است. در این صورت حتما از گارانتی کالا اطمینان حاصل نموده و مطمئن شوید برند مورد نظرتان در شهر شما نمایندگی داشته باشد.

مرحله دوم قبل از اقدام به سفر، چک کردن مراکز خرید نزدیک هتل است. مسافرین قبلی معتقدند این کار سبب صرفه جویی در زمان تان می شود و شما را از سردرگمی نجات می دهد. به علاوه دسترسی به این مراکز خرید نیازمند پرداخت کرایه تاکسی نیست.

حالا که مراکز خرید مورد نظرتان را انتخاب کرده اید، حتما آدرس مراکز خرید را جستجو کرده و مناطقی را که چند مرکز خرید در نزدیکی یکدیگر قرار دارند را شناسایی کنید. فاصله برخی مراکز خرید تا مرکز شهر زیاد است و شاید هزینه جابجایی قابل ملاحظه ای روی دست تان بگذارد. یا در برخی مناطق می توانید چند مرکز خرید را در نزدیکی هم بیابید. مثلا در خیابان فردوسی از ابتدای بلوار ساحل، چندین مرکز تجاری خوشنام در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. که می توانید با یکبار مراجعه به این خیابان به همه این مراکز سر بزنید. حالا که به جزیره رسیده اید بهتر است روزهای اول به گشت و گذار و مقایسه کیفیت و قیمت کالاها با یکدیگر بپردازید. در اینصورت بهترین کیفیت را با کمترین قیمت بدست خواهید آورد.

خرید در کیش

خرید در جزیره، یک تیر و دو نشان

حالا که مشغول خرید در بازارها و مراکز خرید هستید، حتما فروشنده ها یک یا چند برگه قرعه کشی در اختیارتان قرار داده اند. برگه ها را پر کرده و حتما در صندوق مخصوص قرعه کشی بیاندازید. هر مرکز خریدی بسته به سطح خود، جوایز ارزشمندی را ارائه می دهد. برخی از همین مراکز خرید، مراسم قرعه کشی را با یک مراسم شاد و پر انرژی در آخر شب برگزار می-کنند.

اجناس موجود در جزیره طیف وسیعی از نیازمندی هایتان را در بر می گیرند. از کیف و کفش و لباس گرفته تا عطر و ادکلن، لوازم خانگی و الکترونیکی و میوه های عجیب و غریب. اما بیایید باز هم از تجربیات مسافرین قبلی جزیره و یا حتی کیشوندها استفاده کنیم.

گرچه اغلب برندها در جزیره کیش شعبه ای ندارند اما می توانید لباس های با کیفیت و زیبایی را با قیمتی حداقل بیست درصد پایین تر از قیمت معمول در پایتخت پیدا کنید.

لوازم خانگی هنوز هم در جزیره مقرون به صرفه ترند. بسیاری از همین لوازم خانگی، با قیمتی حدود بیست و پنج الی سی درصد پایین تر از شهرهای دیگر به خصوص پایتخت در جزیره به فروش می رسند. البته حتما به خاطر داشته باشید از نمایندگی های معتبر خرید کرده و حتما کیفیت کالا را ارزیابی کنید. گارانتی کالا یکی دیگر از نکات مهم خرید لوازم خانگی است و البته حضور نمایندگی برند خریداری شده در شهر خودتان یکی دیگر از نکات طلایی خرید در جزیره است.

اگر قصد خرید عطر و ادکلن اصل را دارید، حتما به سراغ مراکز خرید معتبر بروید. در مورد لوازم آرایش هم خرید از برندها و مراکز معتبر کار عاقلانه تری است.

پای ثابت هر خریدی در کیش، شکلات و قهوه است. شکلات ها و قهوه های خارجی با انواع و اقسام مزه ها، در مراکز خرید کیش به فروش می رسند که اغلب قیمت مناسب تری نسبت به سایر شهرهای ایران دارند. یکی از مراکز محبوب فروش قهوه و شکلات آرتا کیش است.

مراکز خرید لوکس جزیره کیش

مرکز خرید پردیس 1

مرکز خرید پردیس 1

مراکز خرید و جاذبه های نزدیک: مرکز خرید پردیس2، مرکز خرید سارینا1، مرکز خرید زیتون، مرکز خرید تجاری کیش، مرکز خرید پانیذ

اگر نگاهی به سال تاسیس مرکز خرید پردیس 1 بیاندازید، حتما متوجه خواهید شد که این مرکز خرید یکی از قدیمی ترین مراکز خرید است. پردیس1 مرکز خرید بزرگی است که در آن انواع کالاها از کیف ، کفش، لباس و لوازم آرایشی گرفته تا لوازم خانگی ،الکترونیکی و مکمل های ورزشی در آن موجود است. این مرکز خرید در میان سایر مراکز خرید لوکس جزیره، قیمت های مناسبی دارد. در میان غرفه های پرتعداد این مرکز خرید می توانید هر آنچه که مد نظرتان است را بیابید. یکی از مهم ترین گزینه های خرید مرکز خرید پردیس1 لباس های شب زنانه بسیار با کیفیت و البته با قیمت مناسب است. از دیگر نکته های مرکز خرید پردیس1 تنوع بالای قیمت های آن است. این مرکز خرید امکاناتی رفاهی، از قبیل چایخانه سنتی، رستوران، کافی شاپ، شعب

 پردیس 2

مرکز خرید پردیس

مرکز خرید پردیس 2

مراکز خرید و جاذبه های نزدیک: مرکز خرید پردیس1، مرکز خرید زیتون، مرکز خرید سارینا1، مرکز خرید تجاری کیش، مرکز خرید پانیذ

ساختمان دوم مجموعه بازار پردیس، یک بنای چهار طبقه لوکس با یک معماری فوق العاده است. این مرکز خرید جزو انتخاب های اول هر مسافری است که پا در جزیره می گذارد. اگر به دنبال کالای با کیفیت و مارک دار هستید، حتما سری به این مرکز خرید بزرگ بزنید و البته به خاطر داشته باشید این خرید بهای بیشتری دارد. پردیس2 به بازار لوازم خانگی خوب و با کیفیت نیز شهره است. بسیاری از برندهای خارجی در زمینه عطر، لوازم آرایشی و بهداشتی، کیف، کفش و . محصولات با کیفیتی را عرضه می کنند. این مرکز خرید نیز امکاناتی رفاهی همچون کافی شاپ، چایخانه سنتی و رستوران دارد و فضای داخلی آن به شیوه دلپذیری با درختان نخل و گل ها آراسته شده است. پیاده رو شیشه ای این مجتمع نیز بسیار جذاب است. مرکز خرید پردیس2 هرشب یک مراسم قرعه-کشی نیز برگزار می کند.

مرکز خرید دامون

مرکز خرید دامون

مرکز خرید دامون یکی از جذاب ترین مراکز خرید کیش است که به داشتن کالاهای مارک دار و البته لوکس معروف است. مرکز خرید دامون بروزترین برندها را عرضه کرده و قیمت کالاها در مرکز آن نسبت به سایر مراکز خرید اختلاف محسوسی دارد. این مسئله نسبت به کیفیت کالاهای ارائه شده در این مرکز خرید، قابل درک است. دامون به فودکورت و رستوران جذابش نیز معروف است. حتی اگر قصد خرید از دامون را نداشته باشید ريال قدم زدن در بین مراکز تجاری آن برایتان جذاب خواهد بود.

مرکز خرید سارینا

مرکز خرید سارینا آدرس

مرکز خرید سارینا

مراکز خرید و جاذبه های نزدیک: چشم انداز رو به ساحل جزیره، هتل ترنج، هتل داریوش کیش، مرکز خرید پردیس1، مرکز خرید پردیس2، رستوران ها

سارینا1 هم یکی از مراکز خرید نوپای کیش است که به سرعت توانسته محبوبیت زیادی را در بین گردشگران بدست بیاورد. این بنای وسیع و البته ده طبقه، دارای یک طبقه پارکینگ، دو طبقه تجاری و هفت طبقه اداری است. وجود اجناس مارک دار و باکیفیت در یکی از زیباترین مراکز خرید کیش، از دلایل محبوبیت این مرکز خرید است. قیمت ها در سارینا یک به نسبت کالاهای با کیفیت ارائه شده نسبت به سایر مراکز خرید،کمی تند و تیز است. بنابراین اگر قیمت اهمیت زیادی برایتان ندارد، از سارینا1 دست خالی برنخواهید گشت. رستوران های بسیاری در اطراف این مرکز خرید قرار دارند.

رویامال کیش

مرکز خرید رویال مال

رویال مال یکی از بروزترین و شیک ترین و مدرن ترین مراکز خرید کیش است. این مرکز خرید نوپا در جزیره ، یک بنای پنج طبقه شامل دو طبقه تجاری، دو طبقه اداری و یک چه بر سر قیمت اتر خواهد آمد؟ رستوران شیک در طبقه آخر است. رویال مال معجونی از محصولات متنوع و با کیفیت از برندهای متفاوت است. انواع لوازم آرایشی، پوشاک، لوازم الکترونیکی و خانگی، ساعت، سیسمونی و مواد غذایی بخشی از محصولات عرضه شده در رویال مال است.انواع برندهای جهانی همانند مادرکر، ل جی، سامسونگ، اپل، ماوی و. نیز در این مرکز خرید ارائه می شوند. در طبقه اول رویال مال یک فست فود و کافی شاپ شیک نیز قرار دارند. فضای داخلی این مرکز خرید بزرگ نیز به بهترین شیوه ممکن آراسته شده است.

دیپلمات مال کیش

دیپلمات مال

دیپلمات مال یکی دیگر از بازارهای کیش است که در منطقه شمالی واقع شده و برخلاف تصور برخی از مردم، مرکز خریدی لوکس است. ساختمان دیپلمات مال کیش دارای 7 طبقه است که تنها دو طبقه از آن کاربری تجاری دارند. به طور کلی این مرکز تجاری 270 واحد را در خود جای داده است و اکثر آن‌ها عرضه‌کننده اقلامی مانند لباس، لوازم بهداشتی آرایشی، خوراکی و . هستند. یکی از مزایای این بازار، شهربازی آن برای کودکان است که برای افرادی که با کودکان خود به خرید می‌روند بسیار مناسب می‌باشد.

چه بر سر قیمت اتر خواهد آمد؟

متن شعر گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود, شعر گاهی گمان نمیکنی, متن شعر گاهی گمان نمی کنی

شعر گاهی گمان نمیکنی

متن شعر شب به گلستان تنها منتظرت بودم

اشعار شهادت امام سجاد علیه السلام (3)

اشعار تبریک عید قربان

اشعاری زیبا درباره انسانیت

اشعاری که شروع بیت آنها با حرف پ می باشد

اشعار شهادت امام محمد تقی علیه السلام (4)

چه کسانی نباید از لیزر موهای زائد استفاده کنند ؟!

لپ تاپ استوک در حد نو

روزی خواهم آمد. (سهراب سپهری )

شعار عاشقانه سهراب سپهری, سهراب سپهری

روزی
خواهم آمد ، و پیامی خواهم آورد.
در رگ ها ، نور خواهم ریخت .
و صدا خواهم در داد: ای سبدهاتان پر خواب! سیب
آوردم ، سیب سرخ خورشید.

خواهم آمد ، گل یاسی به گدا خواهم داد.
زن زیبای جذامی را ، گوشواره ای دیگر خواهم بخشید.
کور را خواهم گفت : چه تماشا دارد باغ!
دوره گردی خواهم شد ، کوچه ها را خواهم گشت .

جار خواهم زد: ای شبنم ، شبنم ، شبنم.
رهگذاری خواهد گفت : راستی را ، شب تاریکی است،
کهکشانی خواهم دادش .

روی پل دخترکی بی پاست ، دب آکبر را بر گردن او خواهم آویخت.
هر چه دشنام ، از لب ها خواهم بر چید.
هر چه دیوار ، از جا خواهم برکند.

رهزنان را خواهم گفت : کاروانی آمد بارش لبخند!

ابر را ، پاره خواهم کرد.
من گره خواهم زد ، چشمان را با خورشید ، دل ها را با عشق ،
سایه ها را با آب ، شاخه ها را با باد.

و بهم خواهم پیوست ، خواب کودک را با زمزمه زنجره ها.
بادبادک ها ، به هوا خواهم برد.
گلدان ها ، آب خواهم داد.
خواهم آمد ، پیش اسبان ، گاوان ، علف سبز نوازش
خواهم ریخت.

مادیانی تشنه ، سطل شبنم را خواهد آورد.
خر فرتوتی در راه ، من مگس هایش را خواهم زد.
خواهم آمد سر هر دیواری ، میخکی خواهم کاشت.

پای هر پنجره ای ، شعری خواهم خواند.
هر کلاغی را ، کاجی خواهم داد.
مار را خواهم گفت : چه شکوهی دارد غوک !

آشتی خواهم داد .
آشنا خواهم کرد.
راه خواهم رفت.
نور خواهم خورد.
دوست خواهم داشت

نقطه‌ سر به سر چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

نقطه‌ سر به سر

نقطه‌ سر به سر در اقتصاد و خصوصا در محاسبه‌ی هزینه، به نقطه‌ای گفته می‌شود که هزینه‌های کلی و درآمد کلی با هم برابر می‌شوند و از آن نقطه به بعد، می‌توان به سوددهی رسید. تا قبل از رسیدن به نقطه‌ سر به سر، سود و زیانی حاصل نشده است و فقط هزینه‌هایی که برای تجارت مورد نظر انجام گرفته‌اند، جبران می‌شوند و سرمایه‌ی اولیه برمی‌گردد. به طور خلاصه، تمامی هزینه‌های انجام شده برگشت داده می‌شوند ولی هنوز سود برابر با صفر است.

نقطه‌ سر به سر، معرف مقدار فروش با محاسبه‌ی واحد (کمیت) یا درآمدی (فروش) است که تمامی هزینه‌های انجام گرفته، شامل هزینه‌های ثابت و متغیر را پوشش می‌دهد. سود کلی در نقطه‌ سر به سر صفر است. یک واحد تجاری زمانی به نقطه‌ سر به سر می‌رسد که ارزش مالیِ فروش بالاتر از هزینه‌های متغیر برای هر واحد باشد. این بدین معنی است که قیمت فروش کالاها باید بالاتر از قیمت خریداری شده‌ی کالاها باشد تا بتواند هزینه‌هایی انجام شده را جبران کند. بعد از اینکه واحد تجاری از نقطه‌ سر به سر عبور کند، می‌تواند به سوددهی برسد.

نقطه‌ سر به سر یکی از رایج‌ترین مفاهیم در تحلیل مالی است و تنها در اقتصاد کاربرد ندارد، بلکه می‌تواند توسط کارآفرینان، حسابداران، برنامه‌ریزان مالی، مدیران و حتی بازاریابان مورد استفاده قرار بگیرد. نقطه‌ سر به سر در تمامی قسمت‌های تجارت مفید است، زیرا به کارمندان اجازه می‌دهد به سمت اهداف شرکت حرکت کنند.

نقطه‌ سر به سر، یک ارزش کُلی نیست و برای هر تجارتی متفاوت خواهد بود. بعضی از فعالیت‌های تجاری ممکن است نقطه‌ سر به سر بالاتر یا پایین‌تری داشته باشند، با این حال، نکته‌ی مهم این است که هر واحد تجاری باید نقطه‌ سر به سر را برای خود محاسبه کند، زیرا این کار به آنها نشان می‌دهد تعداد واحدهایی که باید بفروشند تا بتوانند هزینه‌های ثابت و متغیر صورت گرفته را جبران کنند چقدر است.

به عنوان مثال، کسب‌وکاری که در حوزه فروش میز فعالیت می‌کند، باید سالانه ۲۰۰ میز به فروش برساند تا بتواند به نقطه‌ سر به سر برسد. در حال حاضر، این شرکت کمتر از ۲۰۰ میز می‌فروشد و در نتیجه در حال زیان دیدن است. برای اینکه این شرکت بتواند هزینه‌های ثابت و متغیرش را جبران کند باید بیشتر از ۲۰۰ میز در سال به فروش برساند.

اگر برآورد شرکت این است که نمی‌تواند تعداد میزی که برای رسیدن به سوددهی مورد نیاز است را به فروش برساند، باید موارد زیر را انجام دهد:

  • کاهش هزینه‌های ثابت: این کار می‌تواند به روش‌های مختلفی صورت بگیرد، به عنوان مثال پرداخت اجاره‌ی کمتر، یا مدیریت صحیح صورت‌حساب‌ها و قبوض یا کاهش دیگر هزینه‌های مرتبط با فعالیت تجاری.
  • کاهش هزینه‌های متغیر: به عنوان مثال خرید میز از یک تولیدی جدید با قیمت پایین‌تر.
  • افزایش کیفیت میزها.

هر کدام از این گزینه‌ها این قابلیت را دارند که نقطه‌ سر چه بر سر قیمت اتر خواهد آمد؟ به سر را کاهش دهند. این یعنی، واحد تجاری می‌تواند حتی با فروش میزهای کمتر هم هزینه‌های ثابت را کاهش دهد.

محاسبه‌ی نقطه‌ سر به سر برای تمام بخش‌های تجاری ضروری است

هدف اصلی از تحلیل نقطه‌ سر به سر، تعیین حداقل خروجیِ ممکن برای رسیدن به سوددهی است. همچنین این کار بر بازاریابی هم تأثیر می‌گذارد. هر شرکتی باید بتواند بهترین میزان خروجی (ایده‌آل خود) را محاسبه کند تا بتواند میزان فروش و درآمدی که برای رسیدن و عبور کردن از نقطه‌ سر به سر نیاز دارد را برای اطمینان از بقای کسب‌وکار خود به دست آورد. اگر شرکتی نتواند به این سطح برسد، معمولا نمی‌تواند به کارش ادامه دهد.

نقطه‌ سر به سر ابزار تحلیل ساده‌ای است که معمولا تیم مدیریتی کمترین استفاده را از آن می‌کند. تعیین نقطه سر به سر دیدگاهی کلی به فروش، هزینه‌ها و سود می‌دهد. به عنوان مثال، نشان دادن نقطه‌ سر به سر به صورت درصدی از فروش، به مدیران این فرصت را می‌دهد تا بدانند چه زمانی باید انتظار نقطه‌ سر به سر را داشته باشند. (برای این کار درصد را به زمانی از هفته یا ماه که این درصد ممکن است به وقوع بپیوندد مرتبط می‌‌کنند.)

نقطه‌ سر به سر، مورد خاصی در فروش درآمد هدف، زمانی است که درآمد هدف صفر است. این نکته برای تحلیل‌های مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا، هر فروشی که بعد از نقطه‌ سر به سر اتفاق می‌افتد منجر به سوددهی می‌شود.

تحلیل نقطه‌ سر به سر، همچنین می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار بخش بازاریابی قرار دهد، زیرا اهداف مالی را برای بازاریابان جهت تلاش در افزایش فروش فراهم می‌کند.

تحلیل نقطه‌ سر به سر نه تنها از نظر مالی مفید است، بلکه می‌تواند فرصتی برای بخش‌های دیگر فعالیت تجاری فراهم کند تا متوجه شوند در کدام قسمت‌ها باید هزینه‌ها را کاهش دهند و در عین حال بتوانند بهترین نتیجه را از منابع موجودشان به دست آوردند. این کار می‌تواند در بلند‌ مدت کاری کند که بازدهی تجاری افزایش پیدا کرده و سوددهی بیشتر شود. در بسیاری از موارد، برای شروع یک کسب‌وکار، تحلیل نقطه سر به سر به کارآفرینان اطلاع می‌دهد که کدام کسب‌وکار و در چه نقاطی مناسب رشد و ترقی است.

محاسبه

در مدل تحلیل خطیِ سود-حجم-هزینه (زمانی که هزینه‌ها و درآمدها ثابت هستند)، نقطه‌ سر به سر در رابطه با واحد‌های فروش (X) می‌تواند مستقیما با محاسبه‌ی درآمد کلی (TR) و هزینه‌های کلی (TC) به این صورت محاسبه شود:

  • TFC هزینه‌های ثابت کلی
  • P قیمت فروش هر واحد
  • V هزینه‌ی متغیر هر واحد هستند.

مقدار (P – V) اهمیت خاص خودش را دارد و حاشیه‌ی سهمِ واحد نامیده می‌شود. این مقدارِ سود به ازای هر واحد یا به عبارت دیگر بخشی از هر فروش که هزینه‌های ثابت را جبران می‌کند محسوب می‌شود. در نتیجه نقطه‌ سر به سر زمانی به وقوع می‌پیوندد که کل سهم تمامی واحدها با کل هزینه‌های ثابت برابر شود.

حاشیه‌ی امنیت

حاشیه‌ی امنیت نشان می‌دهد آیا سود و زیاد فراتر یا پایین‌تر از نقطه‌ سر به سر هستند

حاشیه‌ی امنیت قدرت کسب‌وکار را نشان می‌دهد و باعث می‌شود هر تجارتی بداند دقیقا باید چه مقدار سود یا زیان داشته باشد و آیا این سود و زیاد پایین‌تر یا بالاتر از نقطه‌ سر به سر است یا نه. در تحلیل نقطه‌ سر به سر، حاشیه‌ی امنیت، مقداری را نشان می‌دهد که فروش‌های واقعی یا پیش‌بینی شده از فروشی که برای نقطه‌ سر به سر در نظر گرفته بوده پیشی می‌گیرند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.